Global Entrepeneurship Summit 2019

04 - 05 June 2019, 09:00 - 17:30. The Hague, Free

GOAL & TARGET
Oplossingen voor mondiale uitdagingen presenteren aan een internationaal publiek en zo internationaal op te schalen.
Global Entrepeneurship Summit 2019
event

04 - 05 June 2019 09:00 - 17:30

 Wij zoeken ondernemers die innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen en die dit in andere delen van de wereld tot uitvoering willen brengen! The Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019 verbindt ondernemers uit de hele wereld met  investeerders en zakenmensen uit de sectoren Water, Energy, Food&Agri, Health en Connectivity.

GES 2019 wordt georganiseerd door de Amerikaanse en Nederlandse overheid. Doel is om internationaal ondernemerschap te stimuleren in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de wereld voor staat. De focus ligt op de sectoren food&agri, connectivity, energie, gezondheid en water. Slechts een greep aan uitdagingen die centraal staan op de GES en waar wij oplossingen voor zoeken:

  • Hoe kunnen we schoon drinkwater realiseren op plekken waar water schaars is?
  • Hoe kunnen we voedselketens verduurzamen en voedselverspilling tegen gaan?
  • Hoe houden we steden bereikbaar en kunnen we duurzame vormen van mobiliteit binnen steden stimuleren?
  • Hoe kunnen we technologische ontwikkelingen toepassen in onze gezondheidssystemen?

Tijdens GES komen zo’n 2.000 ondernemers, investeerders en inspirators van over de hele wereld samen in het Haagse World Forum. Een gevarieerd programma zorgt voor twee dagen vol presentaties door topsprekers, expertpanels, matchmaking-activiteiten en nog veel meer. In een omgeving die bruist van creativiteit en energie krijgen investeerders en innovators alle gelegenheid de basis te leggen voor duurzame samenwerking.

Ondernemers worden uitgenodigd zich aan te melden vóór 1 maart 2019. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanmeldingen en bepaalt welke ondernemers GES kunnen bezoeken. Daarbij gelden onder meer de volgende criteria:

De technologie waar de ondernemer gebruik van maakt, moet bijdragen aan de oplossing van wereldwijde uitdagingen in de sectoren agrotechnologie, connectivity, energie, gezondheid en water.
Het product of de dienst die de ondernemer aanbiedt mag niet meer in de conceptuele fase zijn. Het moet gaan om een functionerend product of dienst, klaar om op de markt te brengen.
Het bedrijf van de ondernemer moet gereed zijn voor een samenwerking met een investeerder. Het bedrijf moet de ambitie en de capaciteit hebben om binnen 5 jaar te internationaliseren.
De voorkeur gaat uit naar ondernemers die samenwerken met universiteiten en/of onderzoeksinstellingen. 

Meer informatie Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?