Stichting Brabant geeft Energie become a member of Brabant geeft Energie

Brabant geeft Energie: Samen duurzaam verder.

Stichting Brabant geeft Energie bouwt aan een Brabants netwerk dat samen de schouders zet onder de energietransitie. We brengen bijvoorbeeld burgerinitiatieven in contact met wetenschappers om hen zo van meer kennis te voorzien. De focus ligt op “bottom-up” initiatieven in de samenleving en per project wordt op maat gekeken wat er nodig is

About Stichting Brabant geeft Energie

Stichting Brabant geeft Energie (BgE) ondersteunt Brabantse initiatieven die bijdragen aan de energietransitie door initiatieven te voorzien van de juiste kennis, netwerken en waar nodig financiering.

Lees meer over de projecten die al lopen.

3 Challenges
3 Challenges
5 Solutions
5 Solutions
0 Best Practices
0 Library items
0 Events
23 People
13 Companies
8 Matches