Provincie Overijssel become a member of Circulaire Economie Overijssel

Cirkel Circulaire Economie Overijssel

Overijssel in 2050 circulair. Een uitdagende opgave vol kansen voor overheden, ondernemers, onderzoekers en ondernemende inwoners. Het programma Circulair Overijssel brengt relevante partijen bij elkaar om de circulaire transitie te versnellen. Met de kracht van het netwerk versnellen we de kansen die de circulaire economie biedt voor ondernemers en inwoners. Daar hoor jij bij!

Circulair Overijssel maakt gebruik van Futureproof.community voor het versterken van het netwerk en circulair ondernemen te stimuleren middels matchmaking. Stap in het netwerk, meld je aan.

Over Circulair Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel besluiten hebben besloten een programma Overijssel Circulair in 2050 uit te voeren. Doel van het programma is om de overgang naar een circulaire economie in Overijssel maximaal te versnellen. Om dit te bereiken bouwt Circulair Overijssel aan een krachtig netwerk van overheden, ondernemers, onderzoek & onderwijs en ondernemende inwoners die gezamenlijk inspelen op de kansen die circulaire economie biedt. We spelen onder ander in op de energie- en klimaatopgaven waar we voor staan en een toenemende schaarste aan grondstoffen.

2 Challenges
2 Challenges
30 Solutions
30 Solutions
2 Best Practices
9 Library items
3 Events
50 People
31 Companies
Load more