become a member of Cleantech Center - community

Cleantech Center - community

Het Cleantech Center is hét duurzame innovatiecentrum van (Oost-)Nederland. Het delen van kennis staat centraal: studenten, overheid en ondernemers maken gebruik van elkaars know-how om antwoorden te zoeken op de uitdagingen van de toekomst. Door middel van interessante evenementen, een online community en inspirerende nieuwsbrieven blijft iedereen met elkaar in contact en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op cleantech gebied. 

Het Cleantech Center houdt zich bezig met technologische vraagstukken van bedrijven en overheden op het gebied van:

- Energie efficiency.
- Opwekking en toepassing van en omgang met duurzame niet-fossiele energie.
- Duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen.
- Klimaatbestendige gebouwde omgeving.
- Duurzame mobiliteitsvormen.
- Watertechnologie.

Op Futureproof delen we de oplossingen, uitdagingen, bijeenkomsten en kennis rondom cleantech in (Oost-)Nederland. 

Futureproof circles

On circle pages, organizations, companies and events have a home for their network and sustainability focused activities. Under this umbrella, community grows and challenges get addressed. Enjoy the content, the network, and find others to work together with!

1 Challenge
1 Challenge
9 Solutions
9 Solutions
1 Library item
0 Events
26 People
12 Companies