cirkels_blue.svg

Duurzame Zorg

 

Duurzaamheid in de zorg

De zorgsector is een grootverbruiker van energie, water en voedsel. Zorgprofessionals zijn dé schakel naar verduurzaming van kernprocessen in de zorg, en cruciaal voor het succesvol implementeren van duurzame innovaties. Volgens zorginstellingen staat de sector voor een grote uitdaging wat betreft verduurzaming.

Daarom hebben MVO Nederland en haar partners in het zorgnetwerk de handen ineengeslagen en de verkiezing voor De Duurzame Zorgprofessional ontwikkeld. 

Wij zien de waarde in een gezamenlijke aanpakvanuit het partner netwerk van MVO Nederland om zorgprofessionals op duurzaamheidsthema’s te activeren en faciliteren. Dit zal bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming van de zorg. 

Over MVO Nederland

Het MVO Netwerk Zorg brengt organisaties uit de hele zorgketen samen. Om te verbinden, te inspireren en oplossingen aan te dragen die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Het doel is een versnelling op gang te brengen van het transitieproces naar een nieuwe economie: circulair, klimaatpositief, inclusief en met eerlijke handelsketens. 

We houden ons bezig met de volgende activiteiten:

  • Agenderen van belangrijke nieuwe thema’s en innovaties op het gebied van duurzaamheid in de zorg. Dit doen we door het organiseren van themabijeenkomsten met en zonder partners van het netwerk en door samenwerking met ambassadeurs. 
  • Stimuleren van samenwerking en innovatie in de zorgketen op thema’s die organisaties niet alleen kunnen oplossen, door het opzetten en faciliteren van innovatieprojecten. 
  • Het delen van goede voorbeelden en koppelen van uitdagingen en oplossingen via het matchmakingplatform speciaal voor duurzaamheid in de zorg. 
  • Het creëren van de juiste randvoorwaarden, onder meer door deelname van het regieteam Green Deal Duurzame Zorg.