Een event item

Ontmoet elkaar, leer meer over duurzaam ondernemen en vergroot je scope. Een event item op de community is een korte omschrijving van de bijeenkomst.

VVM Café in het teken van duurzame toekomst van voedsel en biodiversiteit

15 november 2017, 17:30 - 20:30. Utrecht

evenement
VVM Café in het teken van duurzame toekomst van voedsel en biodiversiteit

15 november 2017 17:30 - 20:30

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame initiatieven in het bedrijfsleven.

Voedsel en biodiversiteit

De relaties tussen voedsel en biodiversiteit zijn complex. In publicaties ligt de focus op landgebruik en andere effecten van de landbouw op het ‘milieu’. Als eindpunt in milieueffectstudies blijft biodiversiteit nog moeilijk te kwantificeren. De landbouw is echter ook in hoge mate afhankelijk van biodiversiteit. Niet voor niets is er een groeiende aandacht voor bijvoorbeeld ecosysteemdiensten en het belang van bestuivers voor de voedselvoorziening.

Extra eisen

De snelle toename van de wereldbevolking stelt nog eens extra eisen aan onze voedselproductie in relatie tot biodiversiteitherstel. Denk aan het verminderen van de consumptie van dierlijke producten, het regionaal sluiten van kringlopen en het beter benutten van de bodem als natuurlijke hulpbron. In de daarmee samenhangende opgaven voor overheden en bedrijfsleven speelt de financiële sector een sleutelrol.

Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VVM-sectie Biodiversiteit en de VVM-sectie Voedsel en Landbouw in het kader van de VVM-serie onder de titel “Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond”. De introductie vond plaats als VVM-Café op 19 april. Ckees van Oijen, lid van beide VVM-secties, treedt op als avondvoorzitter.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
18:00 Introductie door Ckees van Oijen
18:05 Presentatie Mondiale relaties tussen Voedsel, landbouw en biodiversiteit" door Henk Westhoek (PBL)
18:25 Presentatie "de Kennisagenda biodiversiteit" door Koos Biesmeijer (Naturalis)
18:45 Presentatie "de Kennis- en Innovatieagenda Agri&Food" door Geert van der Peet (WUR)
19:05 Presentatie "Indicatoren om duurzame investeringen te beoordelen" door Piet Sprengers (ASN)
19:25 Reactie op presentaties door & vragen en discussie onder leiding van Jacomijn Pluimers (WNF)
19:00 Vragen en discussie met zaal
20:00 Afronding en netwerkborrel
20:30 Einde VVM Café

Check voor meer informatie of meld je direct aan!

Facebook Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Sara Jantzen op 07-11-17 www.vvm.info/vvmcafe/november2017

Wil jij op dit event reageren?

Laatste reacties

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 12 Responsible consumption and production