Over bieb-items

Een bieb-item biedt kennis en verdieping. Publicaties, achtergronden en inzichten van duurzame doeners en denkers.

Dienst Justitiële Inrichtingen kiest voor elektrische dienstauto’s

bieb

"Vanaf 2020 gaan alle nieuwe dienstauto’s emissievrij", dat zei Annelore Roelofs, waarnemend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), op de Dag van de Bedrijfsvoering. De dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) regelt deze transitie van de huidige benzine- en dieselauto’s naar volledig elektrisch vervoer.

Volledig emissievrij wagenpark

In een volle zaal met bestuurders kondigde Annelore Roelofs in een videoboodschap het besluit aan voor een volledig emissievrij wagenpark bij DJI. Directeur FHI Arie van Vliet liet in zijn presentatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) de urgentie duidelijk zien. Zonder lef en leiderschap halen we de vele doelen die het Rijk zichzelf stelt op het gebied van CO2-reductie, energie, circulariteit en klimaat, niet. Dit vraagt om daadkracht!

DJI geeft het goede voorbeeld met dit krachtige signaal. In de video zijn onder andere de samenwerkingspartners van DV&O, het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de categoriemanagement civiele dienstauto’s en MVO Nederland te zien. In een door betrokken partijen ondertekend convenant zijn de afspraken om emissievrije dienstauto’s in te kopen vastgelegd.

Een heuse transitie

DV&O beschikt over honderden dienstauto’s en ca. 300 transportbussen en speciale voertuigen. De overgang start in 2020 met de nieuwe dienstauto’s. Een hele verandering voor DV&O en alle gebruikers. Gelijktijdig start een onderzoek naar de transportbussen. De markt hiervoor is nog in ontwikkeling en kent nog niet veel aanbod. De verwachting is dat dit de komende jaren snel zal veranderen. Deze transitie wordt mede ondersteund door een financiële bijdrage uit de klimaatenveloppe van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zie ook de video op: dji.nl.

Omslagfoto: Max Pixel.

LinkedIn™ Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Wolter van der Vlist op 13-06-18 dji.nl/pers-media/nieuws/2018/dji-kiest-voor-elektrische-dienstautos.aspx

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

DJI kiest voor 100% inkoop van elektrische dienstvoertuigen per ingang van 2020. In de tussenliggende tijd start de transitie. Niet praten maar doen!

Initiatiefnemer

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 12 Responsible consumption and production 13 Climate action