Over bieb-items

Een bieb-item biedt kennis en verdieping. Publicaties, achtergronden en inzichten van duurzame doeners en denkers.

De Energiebroedplaats van Natuur en Milieu Overijssel helpt burgerinitiatief Energiek Zwartewaterland naar concrete energieplannen

GOAL & TARGET
Energiek Zwartewaterland is een burgerinitiatief van en voor Zwartewaterlanders. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunde met hun energiebesparingsproject.
De Energiebroedplaats van Natuur en Milieu Overijssel helpt burgerinitiatief Energiek Zwartewaterland naar concrete energieplannen
bieb

Energiek Zwartewaterland is een burgerinitiatief van en voor Zwartewaterlanders. Samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties verkennen zij de mogelijkheden voor energiebesparingsprojecten en projecten voor duurzame energieopwekking. Natuur en Milieu Overijssel werd ingeschakeld om hen hierbij te ondersteunen.

Meer weten over de activiteiten van Natuur en Milieu Overijssel op het gebied van Energie? Klik dan hier.

Samen duurzame stappen zetten:

Door samen met Energiek Zwartewaterland twee keer een Energiebroedplaatsbijeenkomst te organiseren zijn mensen bij elkaar gebracht, nieuwe verbindingen en netwerken gecreëerd en nieuwe initiatieven ontstaan. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn ideeën en wensen geïnventariseerd en tijdens de vervolgbijeenkomst uitgewerkt tot projecten. Er gaan 3 Buurkrachtbuurten van start en er is een projectgroep opgezet om een coöperatie op te richten om een of meer Postcoderoosprojecten op dak te realiseren. Tijdens de Energiebroedplaatsbijeenkomsten werd ondersteuning aangeboden door een Initiatieven makelaar en Buurkracht.

Bijdragen aan lokale energie initiatieven

Natuur en Milieu Overijssel is kernpartner van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Daarin zijn we verantwoordelijk voor de bijdrage van lokale energie initiatieven in de energietransitie van Overijssel. Ook de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed heeft onze aandacht. Bij het creëren van duurzame schoolgebouwen zijn interessante koppelingen te maken met educatieve programma’s. Rond energie verkennen we ook de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen door participatie in duurzame energieprojecten of het vormen van een platform voor leveranciers van energiezuinige producten.

Urgentie en draagvlak kweken voor de energietransitie

Een belangrijke rol zien we ook weggelegd in het versterken van een gevoel van maatschappelijke urgentie, het stimuleren van draagvlak en de zorg een goede verdeling van de lusten en lasten. In de energietransitie zoeken we de samenwerking met lokale energie initiatieven, VNO-NCW, gemeenten, provincie Overijssel, Enexis, Beon, woningcorporaties en scholen. 

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen

Wil jij op dit bieb-item reageren?