Een event item

Ontmoet elkaar, leer meer over duurzaam ondernemen en vergroot je scope. Een event item op de community is een korte omschrijving van de bijeenkomst.

Informatiebijeenkomst Aardwarmte in Overijssel

06 maart 2019, 13:00 - 17:00. Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle

GOAL & TARGET
Tijdens de informatiebijeenkomst zoomen we in op aardwarmte als kanshebber voor het verduurzamen van onze warmtevraag.
Informatiebijeenkomst Aardwarmte in Overijssel
evenement

06 maart 2019 13:00 - 17:00

Het programma Nieuwe Energie Overijssel, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Stichting Platform Geothermie en Energiebeheer Nederland (EBN) organiseren een informatiebijeenkomst aardwarmte op woensdag 6 maart van 13.00 tot 17.00 uur in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Aanmelden

De energietransitie in Nederland is in volle gang en houdt u waarschijnlijk al volop bezig. Het Klimaatakkoord bepaalt dat Nederland nastreeft om in 2030 49% CO2 reductie te behalen en in 2050 zelfs 95%. Overijssel heeft onder andere de uitdaging om alle 25 gemeenten, 255 wijken en 500.000 woningen aardgasvrij te maken.

Verduurzamen warmtevoorziening

Gemeenten zijn samen met andere partijen aan de slag met de plannen voor het verduurzamen van de warmtevoorziening. Bijvoorbeeld in regionale energiestrategieën, warmtetransitievisies en wijkuitvoeringsplannen. Daarin komen alternatieve vormen van warmte-opwek, bijvoorbeeld elektrisch met warmtepompen, duurzame gassen of via warmtenetten die gevoed kunnen worden door verschillende bronnen, zoals restwarmte, biomassa of aardwarmte.

Aardwarmte

Tijdens de informatiebijeenkomst zoomen we in op aardwarmte als kanshebber voor het verduurzamen van onze warmtevraag. De komende jaren wordt in (regionaal en landelijk) onderzoek duidelijk of en waar in Overijssel de ondergrond geschikt is voor aardwarmtewinning. Tijdens de bijeenkomst vertellen we daar meer over en delen we de kennis die nu al beschikbaar is over aardwarmte. Denk aan:

  • Wat is aardwarmte precies en wat kun je ermee?
  • Wat moet je weten over de ontwikkeling van een aardwarmteproject, welke partijen moet je betrekken en welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er?
  • Welke rol kan aardwarmte spelen in de regionale energiestrategieën?

Ook praktijkvoorbeelden, juridische zaken, technieken, veiligheid en risico’s komen voorbij.

Het programma

Tijdens de bijeenkomst brengen we de kennis van diverse (praktijk)deskundigen en betrokkenen samen. Kennis die nodig is als u aardwarmte als mogelijkheid mee wilt nemen in de energietransitie in uw omgeving of als er plannen zijn voor een aardwarmteproject in uw regio.

  • 13.00 uur inloop met koffie/thee
  • 13.30 uur opening en plenair programma door EZK, Stichting Platform Geothermie en Nieuwe Energie Overijssel
  • 15.00 uur intermezzo
  • 15.30 uur aan tafel!: tafelgesprekken over o.a. veiligheid (met SodM), onderzoeken en praktijkvoorbeelden
  • 16.30 uur plenaire afsluiting en vervolg

Aan tafel!

In het programma is een uur ingepland waarin u kunt deelnemen aan twee verschillende tafelgesprekken. Als u zich opgeeft voor de bijeenkomst, kiest u twee onderwerpen waar u aan wilt deelnemen.

Tafel 1: Aardwarmte in de praktijk
Ga in gesprek met verschillende betrokkenen bij aardwarmteprojecten. Hoe gaat dat en wat voor praktische en juridische zaken kom je tegen? 
Tafel 2: Onderzoeken over aardwarmte
In enkele regionale en landelijk onderzoeken wordt de geschiktheid van de ondergrond in Overijssel voor aardwarmtewinning in kaart gebracht. Wanneer gebeurt dat, wat betekent dat voor de regio en hoe nemen we de omgeving hierin mee?
Tafel 3: Veiligheid voorop
De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond. Wat zijn  de risico’s en mogelijke beperkingen voor de verdere ontwikkeling van aardwarmte(projecten)?  
Tafel 4: Proeftuin Regionale Warmtetransitie in Overijssel. De proeftuin is een samenwerkingsverband, financieringsprogramma en onderzoek naar marktmodellen voor aardwarmte en restwarmte projecten in Overijssel. Wat kan de proeftuin bijdragen aan jouw aardwarmteproject? 

Als er nog andere onderwerpen zijn waarover u wilt doorpraten, dan horen wij die ook graag.

Praktische informatie

Wanneer? Woensdag 6 maart 2019 van 13.00 tot 17.00 uur
Waar? Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
Voor wie? Ambtenaren van gemeenten, provincie, waterschappen en andere betrokkenen die zich bezig houden met energie, duurzaamheid, ondergrond en vergunningen. 

Bereikbaarheid

Komt u met het OV? De Nieuwe Buitensociëteit is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Neem op station Zwolle de uitgang Noordzijde/binnenstadkant. U vindt de Nieuwe Buitensociëteit aan de overzijde van het station. Looproute.

Komt u met de auto? Dan kunt u gebruik maken van de (betaalde) parkeergarage op het terrein van de Nieuwe Buitensociëteit of van parkeergarage Stationsplein (Stationsplein 14) tegenover de Nieuwe Buitensociëteit.

Aanmelden

Meld je hier aan. U komt dan in een online formulier, waarin we om enkele gegevens vragen. U kunt daarin ook aangeven in welke tafelonderwerpen u interesse heeft. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 22 februari 2019, zodat we een goede inschatting kunnen maken van de opkomst en animo voor specifieke onderwerpen. 

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen

Wil jij op dit event reageren?