Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

Kansenkaarten brengen energiekansen in beeld

GOAL & TARGET
Om gemeenten, bedrijven en bewoners te helpen om de overgang naar duurzame energie te versnellen, heeft het programma Nieuwe Energie Overijssel de kansenkaarten ontwikkeld.
Kansenkaarten brengen energiekansen in beeld
oplossing

Om gemeenten, bedrijven en bewoners te helpen om de overgang naar duurzame energie te versnellen, heeft het programma Nieuwe Energie Overijssel de kansenkaarten ontwikkeld.

Het biedt gemeenten, bedrijven en energieloketten de kans om nieuwe energiekansen in beeld te krijgen. Dit gebeurt door middel van slimme plattegronden waarop nieuwe energiebronnen in hun regio zichtbaar zijn. De kansenkaart is een aanklikbaar overzicht van alles wat met duurzame energie te maken heeft in Overijssel. Het geeft antwoord op vragen als “Hoeveel elektriciteit wordt er in mijn buurtje verbruikt? Is mijn dak geschikt voor zonne-energie?”

Opwek- en afzetmogelijkheden

Op de kansenkaarten zijn de verschillende projecten waar duurzame energie wordt opgewekt te zien en ze tonen ook de afzetmogelijkheden van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zwembaden en nieuwbouwlocaties. Ook zijn er gegevens te vinden over energieverbruik, energielabels en geschikte dakdelen voor zon tot op straat- en gebouwniveau.

Mogelijkheden per wijk

Dat is belangrijke informatie voor gemeenten, bedrijven en energieloketten om te kijken welke activiteiten in de verschillende wijken geschikt zijn om huiseigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen. Op de zonneprojecten en zonnekaart is een actueel overzicht te vinden van projecten die SDE+ hebben ontvangen en zijn (of binnenkort worden) gerealiseerd.

Waar liggen kansen om nieuwe energie (o.a. wind, zon, bio-energie en geothermie) te ‘oogsten’? Bekijk het op de kansenkaart.

Op de kansenkaarten Energie uit Oppervlaktewater is het aanbod van geschikt oppervlaktewater en de vraag naar energie (warmte, koude en elektriciteit) te vinden. De kaarten geven inzicht in de kansrijkheid van zon op water, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht bij stuwen en gemalen binnen alle gemeenten in Overijssel.

Bekijk de kansenkaarten Energie uit Oppervlaktewater

Lees meer
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen

Wil jij op deze oplossing reageren?