Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

De Groene menukaart helpt monumenten Staphorst verduurzamen

GOAL & TARGET
Voor de 600 monumenten in Staphorst heeft de gemeente een Groene Menukaart ontwikkeld.
De Groene menukaart helpt monumenten Staphorst verduurzamen
oplossing

Voor de 600 monumenten in Staphorst heeft de gemeente een Groene Menukaart ontwikkeld. De menukaart helpt de eigenaren van de veelal eeuwenoude boerderijen middels een praktische visualisatie wat de mogelijkheden zijn voor energieopwekking en energiebesparing.

Besparing en vergroening

De website van de Groene Menukaart biedt eigenaren van een monument in de gemeente inzicht in de mogelijkheden voor energieopwekking en energiebesparing. De eigenaren kunnen kiezen uit meer dan 50 duurzame opties, van snel toepasbare tips tot grote verbouwing. De site geeft direct inzicht in de mogelijke besparingen op milieu impact en biedt concrete informatie over regelgeving en financieringsmogelijkheden.

De uitdaging van het verduurzamen van monumenten

In de provincie Overijssel zijn ruim 500.000 huishoudens verantwoordelijk voor 25% van het totale energieverbruik. De doelstelling van het programma Nieuwe Energie Overijssel is om deze energievraag enerzijds met 6% te laten afnemen en bovendien 20% van de totale energie uit duurzame bronnen te halen. Om deze doelen in 2023 te behalen worden woningeigenaren via diverse wegen gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor reguliere woningen zijn er tal van opties. Voor de 7200 monumenten in de provincie ligt verduurzaming echter complexer gezien de monumentale waarde en dus uitstraling van de bijzondere boerderijen. De gemeente Staphorst biedt de eigenaren van de 600 Staphorster monumenten met de Groene Menukaart een praktische en laagdrempelige oplossing.

Speciale aandacht voor verduurzamen van monumenten

Vrijwel iedere gemeente heeft een Energie Loket waar huiseigenaren terecht kunnen voor advies over de mogelijkheden van verduurzaming van hun huis. Het betreft hierbij oplossingen voor isolatie, dubbel glas of bijvoorbeeld zonnepanelen en de opties voor gunstige leningen of subsidies via de overheid. Voor monumenten zijn deze energiemaatregelen echter niet altijd geschikt, omdat dit direct van invloed is op de monumentale waarde. Toch zijn er wel degelijk kansen om ook deze bijzondere panden te verduurzamen. Gezien de omvang van het aantal monumenten in de provincie, is specifieke ondersteuning voor deze woningen noodzakelijk. Daarom is aansluiting gezocht bij de bestaande website www.degroenemenukaart.nl, en gestart met een pilot in de gemeente Staphorst.

Samenwerking met landelijke partijen

Voor deze pilot werken diverse regionale en landelijke partijen die betrokken zijn bij energietransitie of over expertise beschikken voor wat betreft cultureel erfgoed samen. Denk hierbij aan De Groene Grachten (landelijke expertise en ervaring met energietransitie en gebouwen), het Nationaal Restauratiefonds (informatie over de financiering van de maatregelen), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (informatie over mogelijke maatregelen vanuit monumentenzorg), de provincie Overijssel en natuurlijk de gemeente Staphorst. Op basis van de ervaringen en resultaten van dit project, wordt de Groene Menukaart provincie-breed uitgerold.

Bekijk deze aflevering van Het Groene Oosten voor meer informatie en inspiratie over de Groene Monumentenkaart van Staphorst.

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen

Wil jij op deze oplossing reageren?