Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

Duurzaam Dorp: zo helpt gemeente Dalfsen buurtinitiatieven met Nieuwe Energie

GOAL & TARGET
Gemeente Dalfsen ziet de kracht van bewoners en hun belang bij een succesvolle transitie naar nieuwe vormen van energie. Met Duurzaam Dorp zet de gemeente bewoners aan zet en faciliteert.
Duurzaam Dorp: zo helpt gemeente Dalfsen buurtinitiatieven met Nieuwe Energie
oplossing

Gemeente Dalfsen ziet de kracht van bewoners en hun belang bij een succesvolle transitie naar nieuwe vormen van energie. Om deze transitie goed te laten verlopen heeft de gemeente besloten de bewoners aan zet te laten en hen te faciliteren. Hiervoor sluiten wij aan bij het programma Duurzaam Dorp.

De energietransitie geleid door initiatiefnemers

De gemeente Dalfsen ondersteunt en faciliteert met het programma Duurzaam Dorp de duurzame dorpskernen zodat zij zelfstandig, naar eigen behoefte en indien gewenst met elkaar energietransitie en andere duurzaamheidsmaatregelen kunnen realiseren. Bewoners zijn aan zet, de gemeente faciliteert, vooral in het kader van financiering, advies en netwerken. Door samen te werken kunnen de duurzame dorpen zelf veel realiseren. Zij bepalen zelf waar de financiering voor wordt ingezet. De gemeente geeft als kader de doelstellingen uit het beleidsplan Duurzaamheid ‘Dalfsen nu en in de toekomst leefbaar’ mee. Het doel is breder dan energiebesparing, het gaat vaak over bewustwording, draagvlak en, naast het besparen, ook over het duurzaam opwekken van energie.

De vijf duurzame dorpen zijn in de periode 2009 - 2017 opgestart. Inmiddels zijn er tientallen projecten door de dorpen uitgevoerd.

Nieuwe Energie van Dalfsen

Iedereen kan een Duurzaam Dorp starten, een procesbegeleider helpt met het opzetten van de duurzame dorpen en wijzen waar nodig de weg naar de initiatievenmakelaars. De gemeente organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst met alle vijf de dorpen. Tussendoor is er veel laagdrempelig contact via telefoon, mail of gewoon doordat we elkaar binnen de gemeente toevallig tegenkomen. Voor het projectbudget is een kort verantwoordingsformulier in de maak vanuit de subsidieverordering. Dalfsen maakt voor de Duurzame Dorpen bovendien gebruik van het programma Nieuwe Energie Overijssel voor kennis en netwerk.

De resultaten van de Duurzame Dorpen

De 5 Dalfser dorpskernen Nieuwleusen, Hoonhorst, Dalfsen, Oudleusen, Lemelerveld werken actief in het programma:

  • Groen gebogen (kern Dalfsen) werkt in 2018 onder andere aan Buurtkracht, het verwijderen van asbest op schuurtjes, plaatst zonnepanelen op een bedrijfsdak waar bewoners via postcoderoos in kunnen meedelen in het project Dalfsen stroomt, promoot gezond eten, heeft een eigen site waarmee de bewoners worden geïnformeerd en organiseert duurzaamheidsdialogen.
  • Duurzaam Oudleusen wil naar een actueel dorpsplan, werkt aan woningisolatie (minimaal label B), ontwikkelt een sociale kaart en wil met de basisschool een educatieproject opstarten.
  • Duurzaam Leefbaar Lemelerveld ontwikkelt een zonnepark en richt zich op duurzame mobiliteit van en naar het dorp.
  • Duurzaam Hoonhorst brengt, onder meer met een dorpskachel, gasloos in de praktijk, promoot lokaal voedsel en werkt aan lokale energieopwekking, onder meer via biomassaverwerking uit de berm en met zonnepanelen.
  • Nieuwleusen Synergie zet in 2018 een windmolenpark Windpark Nieuwleusen op coöperatieve basis verder op, is met het project ‘Asbest eraf en zon erop’ actief met het oprichten van een collectief voor zonnepanelen in de postcoderoos en streeft naar straatverlichting op LED.

Het programma Duurzaam Dorp is een landelijk netwerk van Duurzame Dorpen, waar Dalfsen onderdeel van uitmaakt. Vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel neemt Dalfsen deel aan dit landelijke netwerk. Bekijk op deze site de andere Duurzame Dorpen

Wil jij ook een buurtinitiatief onder de vlag van Duurzaam Dorp starten? Neem dan contact op met de gemeente Dalfsen

Lees meer
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen

Wil jij op deze oplossing reageren?