Van uitdaging naar oplossing

Een uitdaging is een concrete omschrijving van een duurzame ondernemersvraag. Futureproof schakelt de community in voor oplossingen en relevante contacten

1000 ha zonnepanelen! Hoe bereiken we dat?

GOAL & TARGET
Overijssel heeft de ambitie om 3 petajoule (PJ) aan zonne-energie op te wekken in 2023. Dit komt ongeveer overeen met 1.000 hectare aan zonnepanelen.
1000 ha zonnepanelen! Hoe bereiken we dat?
uitdaging

Overijssel heeft de ambitie om 3 petajoule (PJ) aan zonne-energie op te wekken in 2023. Dit komt ongeveer overeen met 1.000 hectare aan zonnepanelen.

De verwachting is dat circa 400 hectare hiervan op daken kan worden gerealiseerd en 600 hectare als zonneparken op velden en (bedrijfs)daken. 3 PJ is de helft van het elektriciteitsverbruik van de 500.000 huishoudens in Overijssel.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat we deze ambitie realiseren?

Bijna 1 PJ gerealiseerd

In juni 2018 is circa 0,97 PJ aan zonne-energie gerealiseerd. Dat is verdeeld in 3 categorieën: zonnevelden, (bedrijfs)daken en particuliere daken. Dit neemt niet weg dat we nog voor een enorme uitdaging staan om onze ambitie te realiseren.

Lees meer
Er zijn nog geen oplossingen gematcht. Match hier oplossingen
Deze items zijn mogelijke oplossingen aangedragen door de community. Je kunt er zelf ook een aandragen!
1 match
bieb

Scania opent grootste zonnedak van Nederland

2 matches
oplossing

Energiefonds Overijssel levert financiële ondersteuning voor duurzame energie

2 matches
oplossing

Kansenkaarten brengen energiekansen in beeld

1 match
oplossing

Zwolse Energiegids biedt houvast bij energieprojecten

3 matches
oplossing

De Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden

Wil jij op deze uitdaging reageren?