Van uitdaging naar oplossing

Een uitdaging is een concrete omschrijving van een duurzame ondernemersvraag. Futureproof schakelt de community in voor oplossingen en relevante contacten

Benutten van restwarmte

GOAL & TARGET
Door het benutten van restwarmte wordt het energieverbruik teruggedrongen.
Benutten van restwarmte
uitdaging

Het benutten van restwarmte biedt een grote kans om het energieverbruik terug te dringen. In het programma Nieuwe Energie Overijssel wordt gewerkt aan 20% ‘Nieuwe Energie’ en efficiënter gebruik van energie bij bedrijven. Ruim 40% van het totale energieverbruik in Overijssel is afkomstig van bedrijven, waarvan 25% door de allergrootste fabrieken.

Bij veel industriële processen komt warmte vrij. Vaak verdwijnt deze warmte, maar de zogeheten 'restwarmte' kan elders gebruikt worden als energiebron. Zowel voor het MKB als voor de industrie is warmte een belangrijk onderdeel. Dit gaat onder meer over het gebruik van restwarmte van nabijgelegen industrieën. Binnen de industrie gaat het niet alleen om het hergebruiken van warmte in eigen bedrijfsprocessen, maar ook om de uitwisseling van restwarmte onderling. Uiteindelijk moeten de grootste verbruikers van het Groningse aardgas af. Dit is op verzoek van minister Wiebes. De keuze is overschakelen op geïmporteerd gas of helemaal geen gas meer verstoken.

24% besparing op aardgas

Bij veel bedrijven blijft een stroom restwarmte over van rond de 35°C. Deze warmtestromen zijn te benutten voor het verwarmen van bijvoorbeeld nabijgelegen bedrijfshallen. Deze warmte kan via collectieve warmteringen op bedrijventerreinen aangeboden worden. Zo nodig aangevuld met lokale opslag van warmte in een gezamenlijke buffer.

Kansen van restwarmte

Om de kansen van restwarmte in beeld te brengen heeft het programma Nieuwe Energie Overijssel bij 25 industriële bedrijven een scan laten uitvoeren naar het in- of extern benutten van restwarmte. Door het intern benutten van restwarmte kan gemiddeld 24% bespaard worden op aardgas. Het programma werkt samen met de industrie aan oplossingen om het industriecluster te verduurzamen. Dit gebeurt onder andere door het bevorderen van samenwerking en warmte-uitwisseling tussen de verschillende fabrieken.

Succesverhalen

Brouwer Biocentrale uit Balkbrug of de samenwerking tussen Nouryon en Twence zijn succesverhalen waar de restwarmte al wordt benut. De uitdaging is om nog meer restwarmte in Overijssel te benutten.

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen oplossingen gematcht. Match hier oplossingen
Deze items zijn mogelijke oplossingen aangedragen door de community. Je kunt er zelf ook een aandragen!
2 matches
bieb

Wat zijn de kansen voor industrie-restwarmte in Overijssel?

1 match
oplossing

Verduurzamen door restwarmte van Twence

2 matches
best practice

Nouryon verduurzaamt zoutproductie dankzij groene stoom van Twence

Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen

Wil jij op deze uitdaging reageren?