Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

Attine Design brengt bedrijven van lineair naar circulair

GOAL & TARGET
Attine Design helpt je bij de overgang van lineair naar circulair produceren. We houden tijdens het hele proces rekening met duurzaamheid én omzet.
Attine Design brengt bedrijven van lineair naar circulair
oplossing

Attine Design is opgericht om bedrijven en initiatieven te helpen om van een lineair proces een circulair proces te maken. Het doel is om producten of processen te (her)ontwerpen waardoor reststromen van grotere waarde zullen zijn en daardoor beter herbruikbaar. Attine Design werkt met duurzaamheid als grondbeginsel, maar financiën altijd in het achterhoofd.

Belang circulaire economie

Bij Attine Design vinden we dat de manier waarop productcycli nu zijn ingericht, op lineaire wijze, geen effectieve manier is om met materialen om te gaan. Bronnen raken uitgeput en er wordt onnodig veel energie verspild bij het produceren van een nieuw product. Er wordt in de huidige situatie veelal geproduceerd om te consumeren en vervolgens te 'recyclen'. Dit gebeurt vaak door verschillende materialen samen te voegen tot één grote brei, in de vorm van bijvoorbeeld een bermpaaltje waarin alle positieve materiaaleigenschappen teniet worden gedaan. Of nóg erger: er wordt helemaal niet gerecycled. Dit kan naar onze mening beter en efficiënter. Daarom willen wij vanaf het ontwerpproces van een product al rekening houden met de uiteindelijke reststroom om een zo hoogwaardig mogelijke, meervoudige cyclus te creëren.

Bedrijfssystemen

Door te kijken naar het gehele systeem binnen en rondom een bedrijf of product in plaats van enkel naar de restroom te kijken, komen er vaak meerdere kansen naar boven om duurzamer te worden. Waar zitten de grote ecologische verliezen die vaak gepaard gaan met economische verliezen? Door een bedrijfsanalyse uit te voeren en deze pijnpunten bloot te leggen kunnen er op meerdere punten tegelijk grote stappen ondernomen worden.

'Afval' omzetten in waardevolle reststromen

Een reststroom bestaat uit afgedankt materiaal maar is meestal nog heel goed bruikbaar voor andere toepassingen, waar het kan fungeren als een volwaardige bouwsteen. De punten waarop het materiaal is afgedankt zijn geen reden om het materiaal af te schrijven. Het materiaal is mogelijk nog goed voor een toepassing. Deze toepassing vinden is de kunst en een schitterende uitdaging!

Design for Recycling

De meeste producten zijn (nog) niet gemaakt voor de circulaire economie. Dit zorgt er onder andere voor dat de restromen minder waard zijn dan de werkelijke potentie, of dat er meer verwerkingsstappen nodig zijn om er nog iets mee te kunnen. Tijdens het ontwerp kan er rekening gehouden worden met de 'end of life' om de uiteindelijke afvalstroom beter verwerkbaar te maken. Op deze manier kan een materiaal meerdere productcycli doorlopen.

Contact

Attine Design denkt graag met je mee over problemen die voortkomen uit de overgang naar een circulaire economie. Benieuwd wat we voor jouw casus kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze website.

Direct mailen mag ook, dat kan naar: [email protected].

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen
persoon

Vince van der Meer

Circulair Designer bij Attine Design

Wil jij op deze oplossing reageren?