Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

DKG presenteert CO2-neutrale keukens

oplossing

Sinds begin 2017 produceert DKG haar keukens CO2-neutraal. Het bedrijf, bekend van Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, heeft de afgelopen jaren al geïnvesteerd in een eigen biomassa-installatie en zonnepanelen.

Dankzij verdere energiebesparende maatregelen, het gebruik van 100% groene stroom met SMK keurmerk en het compenseren van de resterende CO2-uitstoot, zijn de keukenkasten van de gevoerde merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens nu volledig klimaatneutraal.

Stap voor stap klimaatneutraal

Om klimaatneutraal te worden, is het eerst nodig om een goed inzicht te hebben in de eigen CO2-uitstoot. MVO Consultants heeft voor DKG een CO2-footprint gemaakt. Hieruit bleek dat DKG door over te stappen op groene stroom uit Nederland, een groot deel van haar uitstoot kon wegnemen. De uitstoot die overblijft, wordt gecompenseerd. Dit doet DKG via Trees for All in een Smart Forest bosproject in Bolivia en via de Climate Neutral Group door te investeren in een windpark in India.

Het compenseren van de uitstoot is natuurlijk niet het eindpunt. De komende jaren ligt de nadruk op het verder verminderen van de energiebehoefte en het onderzoeken of de warmte die ‘over’ is in de toekomst in electriciteit omgezet kan worden.​

MVO koploper in de branche

DKG Holding uit Bergen op Zoom, heeft MVO als strategisch speerpunt benoemd. COO Toine van Rooij: "We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dit onvoldoende uitgedragen. Als grootste keukenproducent van Nederland zien wij het als onze plicht om MVO als prioriteit onder de aandacht te brengen."

Continue MVO-verslaglegging

DKG kiest ervoor om continue verslag te doen van de inspanningen op gebied van MVO. Via mvo.bruynzeelkeukens.nl en mvo.kellerkeukens.nl lees je wat er de afgelopen jaren gedaan is én de relevante nieuwe ontwikkelingen op gebied van people, planet en profit.

Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Anne-Christien Vrieling op 13-06-17 mvoconsultants.nl

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 13 Climate action