Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

Wereld in Woorden - inclusive storytelling

oplossing

Gelijke kansen, participatie, inclusiviteit: het zijn termen die vaak vallen als het over de sociale kant van MVO en duurzaamheid gaat. Hoe vul je die in en communiceer je daarover?

Als het over de sociale kant van MVO en duurzaamheid gaat, blijft het helaas vaak bij intenties of halfslachtige pogingen. De groepen om wie het gaat, worden niet geraadpleegd, hun geluid klinkt niet helder door, of alleen hun (vermeende) vertegenwoordigers komen aan bod. Soms wordt de sociale kant van MVO en duurzaamheid zelfs helemáál vergeten.

Wereld in Woorden

Wereld in Woorden, een maatschap van journalisten en onderzoekers, overbrugt die kloof door gebruik te maken van inclusive storytelling. Dat is inzoomen op de mensen om wie het gaat. Naar ze toe gaan. Ze aan het woord laten. Hun ervaringen beschrijven. Op een manier die de lezer bij de kladden grijpt. Met inzet van alle zintuigen. Hoe ruikt het ergens, welke geluiden hoor je er, hoe kijkt iemand? Scènes, reportage-elementen, portretten en zo nodig fictie verrijken de tekst.

Verhalen waarvan geleerd kan worden

Het resultaat zijn verhalen waarvan geleerd kan worden. Die bijdragen aan organisatievernieuwing. Die zorgen dat stakeholders zich betrokken en serieus genomen voelen. Die maken dat een bedrijf termen als ‘MVO’ en ‘duurzaam’ terecht kunt gebruiken.

De methode kan op zichzelf ingezet worden of in combinatie met kwantitatief onderzoek. Voorbeelden van activiteiten waarbij inclusive storytelling toegevoegde waarde heeft, zijn:

  • Interne verandertrajecten en organisatieontwikkeling
  • Impactmetingen bij leveranciers, gebruikers of omwonenden
  • Evalueren van samenwerkingen
  • In- en extern leren
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Maaike de Hon Wereld in Woorden op 19-07-18 wereldinwoorden.nl

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

Inclusive storytelling geeft de sociale kant van MVO gezicht

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 8 Decent work and economic growth