Circo Track | circulaire PET trays | Noord-Nederland

19 September - 17 October 2019. Noord-Nederland (exacte locatie nader te bepalen), € 500,00

GOAL & TARGET
Ontwikkelen van circulaire PET-schalen
Circo Track | circulaire PET trays | Noord-Nederland
event

19 September - 17 October 2019

PET schalen worden op grote schaal toegepast voor de verpakking van vlees. Helaas zijn de meeste PET schalen niet ontworpen met het oog op recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Deze Circo Track helpt jouw bedrijf om een oplossing te bedenken!

Waarom meedoen?

Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?

  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De workshops worden verzorgd door ervaren trainers van Partners for Innovation en Circular Future in samenwerking met Polymer Science Park en Kennispoort Regio Zwolle
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Workshopdata

Het betreft een driedaagse cursus. De eerste workshopdag zal plaatsvinden op 19 september a.s. De data voor de overige workshopdagen volgen zo spoedig mogelijk.

Investering

De kosten voor deze workshop bedragen € 2.000. Echter: de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geven een korting van 75%. Hierdoor blijft er een eigen bijdrage over van € 500,- per bedrijf. Per bedrijf kunnen 2 personen alle volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?