Circulaire aanbesteding Malderburchtstraat Nijmegen

11 September 2018, 10:00 - 13:00. Nijmegen

GOAL & TARGET
De gemeente Nijmegen gaat voor het circulair verantwoord renoveren van de Malderburchtstraat en maakt ruimte voor innovatie, vakmanschap en circulair.
Circulaire aanbesteding Malderburchtstraat Nijmegen
event

11 September 2018 10:00 - 13:00

Nijmegen is 2018 Green Capital of Europe en geeft daar ook in de Grond-, Weg en Waterbouw sector extra inhoud aan, door een bijzondere aanbesteding in de markt te zetten voor de renovatie van de Malderburchtstraat. Er is veel ruimte voor innovatie, vakmanschap en de circulaire economie.

Circulaire economie en circulair inkopen staan hoog op de agenda in de gemeente Nijmegen. Deze keer wordt er geen iconische brug of bijzonder plein in het zonnetje gezet, maar kiest de gemeente ervoor om een relatief 'gewone' straat op een uitzonderlijke manier onder de aandacht te brengen als object voor een innovatieve aanbesteding.

Wat kunnen marktpartijen uit de civiele techniek toevoegen aan een reguliere straatrenovatie, wanneer zij de ruimte krijgen, om met hun eigen vakmanschap en ervaring, echt verschil te maken? Dit is de achterliggende vraag.

Marktontmoeting 11 september

Op 11 september 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur organiseert Nijmegen een marktontmoeting waarbij geïnteresseerden wordt uitgelegd wat het project inhoudt, hoe het selectieproces eruit gaat zien en hoe (coalities van) partijen hun interesse kenbaar kunnen maken voor deelname aan deze aanbesteding.

Drie partijen krijgen onder andere op basis van past performance een directe uitnodiging tot inschrijving en voor twee (coalities van) partijen is er een 'wildcard' beschikbaar. Uiteindelijk zullen vijf deelnemers worden gevraagd een voorstel in te dienen.

Rapid Circular Contracting (RCC)

De vanuit KplusV begeleide Rapid Circular Contracting (RCC) aanpak vormt de basis voor deze aanbesteding. Kenmerkend aan RCC is dat er niet vanuit een vooraf uitgewerkt plan wordt uitgevraagd, maar dat we partijen selecteren op basis van het aansluiten bij de Nijmeegse ambities en hun visie daarop. Binnen een RCC wordt er ook geen kant en klare oplossing gevraagd en geen prijzen offerte. We willen met de best passende partij of coalitie van partijen in zee, om vervolgens, in een intensieve afstemming ('de circulaire dans') tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot de meest circulair verantwoorde en waardevolle uitwerking te komen, die vorm moet geven aan ieders ambities en onder het plafondbedrag blijft.

RCC zorgt ervoor dat koplopers in circulaire economie hun excellentie kunnen tonen en door ontwikkelen. Innovatiekracht, samenwerkingsvermogen en ervaring met circulaire economie krijgen de ruimte, doordat binnen een RCC creativiteit, professionele regelruimte en vakmanschap niet worden ondermijnd door strakke kaders en vooringenomen stellingnames vanuit de opdrachtgever.

Uitnodiging via Negometrix

In een later stadium zal de echte uitnodiging voor deelname aan deze marktontmoeting, waarschijnlijk via Negometrix, openbaar worden gemaakt. Deze vooraankondiging geeft koplopers in de GWW-sector alvast de mogelijkheid coalities te vormen en deze datum bij al hun ketenpartners en ecosysteem maatjes in de agenda te zetten!

Zien we jou op de 11e september 2018 in Nijmegen? Neem voor meer informatie contact op.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?

Yvonne Verver
Yvonne Verver

Waar vindt deze bijeenkomst plaats?

29 August 2018 13:18