Congres Duurzame Zorg

10 October 2019, 09:00 - 17:00. Zwolle

GOAL & TARGET
Green Deal zorg 2.0 - Duurzame zorg voor een gezonde toekomst
Congres Duurzame Zorg
event
event-icon-white-v3.png

10 October 2019 09:00 - 17:00

Vanuit het Programma Duurzame Zorg nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het congres Duurzame Zorg, waarin de verduurzaming van de zorg centraal staat. Binnen het programma werken de brancheorganisaties vanuit de care en cure samen met het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de verduurzaming van de zorgorganisaties.

Naast een inspirerend plenair deel wordt in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen zoals de sectorale en portefeuille routekaarten en handleidingen voor het opstellen van route­kaarten naar een klimaatneutrale zorgsector in het jaar 2050. Maar ook zaken als circulair inkopen (wat is daarvoor nodig?), de ketenaanpak voor het terugdringen van medicijnresten in water en de bijdrage van voeding en bouwkundige mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving.
 

Tijdens het congres worden weer nieuwe partners verwelkomd die de Green Deal Zorg 2.0 gaan ondertekenen. Bovendien wordt de uitkomst van de verkiezing van de Duurzame Zorgprofessional bekend gemaakt.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?