Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie!

19 November 2019, 09:00 - 17:00. Amsterdam, € 250,00

GOAL & TARGET
Het congres om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.
Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie!
event

19 November 2019 09:00 - 17:00

Jaarcongres Relevant 2019, hét congres voor iedereen die van doen heeft met Externe Veiligheid, vindt plaats op dinsdag 19 november in Casa te Amsterdam.

Jaarcongres Relevant 2019, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van  Externe Veiligheid, vindt plaats op dinsdag 19 november in Casa te Amsterdam. Dit jaar staat het jaarlijkse congres in het teken van actualiteit en transparantie: wat staat de veiligheidsprofessional te wachten de komende periode en hoe werk je als overheid en bedrijfsleven samen aan een veilig Nederland. 

We vragen Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt , raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, haar licht te laten schijnen op de actualiteit. Wat zijn de grote ontwikkelingen? Waar moeten we ons als veiligheidsprofessional op voorbereiden? Wat betekent dit voor ons vak? Hoe ga je om met transparantie in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven? 

Verder spreekt Jolanda Trijselaar  , directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) over de trend van het binnenstedelijk verdichten en welke risico’s en uitdagingen dit met zich meebrengt in relatie tot Externe Veiligheid.

Eén van die actuele ontwikkelingen is de energietransitie: welke veiligheidsvraagstukken neemt dat met zich mee? Met de komst van nieuwe energiedragers en -bronnen ontstaan er nieuwe risico’s. Hiervoor is nog niet in alle gevallen wet- en regelgeving voorhanden. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor vergunningverlening? We voeren het gesprek met Mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van I en W, Dr. Ir. Nils Rosmuller  , lector transportveiligheid, risicobeheersing en incidentbestrijding, energietransitie van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en Jaap Oldenziel , Manager Public Affairs bij Air Liquide Benelux Industry.

Zoals u van ons gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?