Marktbijeenkomst: Bedrijfsafval en Circulaire Impact maken!

29 May 2019, 10:00 - 12:00. Zwolle

GOAL & TARGET
Circulaire afval/grondstofketen
MATCHED
This challenge has been matched
Marktbijeenkomst: Bedrijfsafval en Circulaire Impact maken!
MATCHED
event

29 May 2019 10:00 - 12:00

De gemeente Zwolle is samen met een zorginstelling en enkele onderwijsinstellingen bezig met de voorbereiding op een gezamenlijke Europese aanbesteding bedrijfsafval.

Op 29 mei wordt er een marktbijeenkomst georganiseerd, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Afval als grondstof

Door afval als waardevolle grondstof te zien en dit aan te bieden aan innovatieve bedrijven, die deze grondstoffen hoogwaardig kunnen hergebruiken, wordt de cirkel rond gemaakt.

De aanbesteding wordt op basis van de Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek onder begeleiding van KplusV uitgevoerd. De SDG’s van de Verenigde Naties vormen daarbij de richtinggevende kaders voor deze circulaire inkoop. Met RIC wordt er geen uitgewerkte oplossing aanbesteed, maar van marktpartijen gevraagd om samen met ketenpartners aan te tonen waarom zij de meest geschikte samenwerkingspartner zijn om maximaal vorm te geven aan de ambities die worden uitgevraagd.

Kan jouw bedrijf bijdragen aan deze ambities?

Vanuit een Programma van Ambitie zijn vier ambities geformuleerd. Van de marktpartijen horen we graag welke visie zij hebben en hoe zij op deze punten impact kunnen maken.

De ambities luiden als volgt:

- Ambitie 1: Afval als grondstof (SDG 9)

- Ambitie 2: Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)

- Ambitie 3: Duurzame consumptie en productie (SDG 12)

- Ambitie 4: Partnerschap (SDG 17)

Denk je met jouw bedrijf bij te kunnen dragen aan deze ambities? En wil je meer weten over deze ambities en de aanbesteding?

Kom naar de marktbijeenkomst op woensdag 29 mei

Op woensdag 29 mei 2019 organiseren we een marktbijeenkomst voor belangstellenden. Daar geven we toelichting op de aanbesteding en de RIC methodiek. Hiervoor bent u, als marktpartij - transporteur, verwerker en/of producent - van harte uitgenodigd om u te informeren en te inspireren over de aanbesteding. Daarnaast hebben ook enkele andere gemeente hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze marktbijeenkomst. En natuurlijk kunt je daar ook met elkaar brainstormen en netwerken.

Je kunt je tot 24 mei 2019 opgeven via [email protected]

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?