Rijn IJssel nodigt ondernemers uit voor aanbesteding 'Furniture as a service' (FaaS)

14 December 2018, 09:30 - 12:15. Arnhem, Free

GOAL & TARGET
Uitnodiging: marktontmoeting meervoudig onderhandse aanbesteding ‘Furniture-as-a-Service’ @rijnijssel op 14 december a.s.
Rijn IJssel nodigt ondernemers uit voor aanbesteding 'Furniture as a service' (FaaS)
event

14 December 2018 09:30 - 12:15

Kantoor-, project- en schoolinrichters, met interesse in circulair en ‘Furniture-as-a-Service’ (FaaS) zijn van harte uitgenodigd voor de marktontmoeting op 14 december. Tijdens deze ochtend vertellen we meer over de projectinhoud, de aanbestedingsprocedure, de wildcards en de betekenis en bedoelingen achter FaaS.

Bij Rijn IJssel leiden we gepassioneerde vakmensen op, waarbij plezierig werken en leren centraal staat. Dat doen we door actuele kennis, kwaliteit, vakmanschap, inspiratie, uitdaging, persoonlijke aandacht en maatwerk te bieden.

Ambitie

Onze ambitie: in 2022 behoren we tot de top van de opleidingen voor onze sectoren. De ‘ver-nieuwbouw’ van de Vakschool Wageningen is hierin een belangrijke succesfactor. De meervoudig onderhandse aanbesteding ‘Furniture-as-a-Service’ zal hier een spraakmakende bijdrage aan leveren, en heeft een voorbeeldfunctie richting de overige Rijn IJssel-vestigingen op het gebied van circulariteit en innovatievermogen.

Wat gaan we doen tijdens de marktontmoeting

Enkele partijen met praktijkervaring in RCC (Rapid Circulair Contracting) en "as-a-Service" in andere branches gaan de uitdaging aan om de deelnemers van deze marktontmoeting te prikkelen en te inspireren.

Aanbesteding

Er worden drie sterke merken in circulair inrichten direct uitgenodigd tot inschrijving; zij zijn die ochtend ook aanwezig. Voor twee (coalities van) partijen valt er een wildcard te bemachtigen, tijdens de marktontmoeting. Deze wildcards zullen worden toegekend aan partijen die ervaring hebben met het circulair verantwoord inrichten van scholen en in een beknopt schrijven aannemelijk maken dat zij zelf, of binnen hun coalitie, over de kennis en expertise beschikken om het losse meubilair ‘as- a-Service’ voor Rijn IJssel te verzorgen. Hierover meer tijdens de marktontmoeting.

Aanmelden

Meld je voor 12 december a.s. aan via [email protected] . Geef daarbij ook door op hoeveel lunchdeelnemers we moeten rekenen.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?