Nederland koploper in de kringlooplandbouw

16 January 2019, 10:00 - 14:00. 's-Hertogenbosch, Free

GOAL & TARGET
De Circular Farming Foundation organiseert het symposium "Nederland koploper in de kringloop-landbouw" op woensdag 16 januari.
Nederland koploper in de kringlooplandbouw
event

16 January 2019 10:00 - 14:00

De Circular Farming Foundation organiseert tijdens de Week van de Circulaire Economie het symposium "Nederland koploper in de kringloop-landbouw". Centraal staat het thema welke investeringen op bedrijfsniveau nodig zijn voor kringlooplandbouw.

Agrarisch ondernemers, bemestingsadviseurs, loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers zijn van harte welkom op dit gratis congres (vol=vol). 

Conceptprogamma

09.30-10.00 Ontvangst met koffie

10.00 Nederland koploper in de circulaire landbouw, een win-win situatie Openingstoespraak ZLTO

10.15 Brabant circulair Provincie Brabant

10.30 Vitale bodem, basis van kringlooplandbouw, Judith van de Mortel Lector Has Den Bosch

10.45 Kringlooplandbouw als businessmodel, Pieter Jelle Beers Lector Has Den Bosch

11.00 Investeringen nodig voor Smart Grass Production Jan Robben Docent Has Den Bosch

11.15 Investeringen nodig voor Circulaire Precisiebemesting POP3 Demoproject Brabant Kunstmestloos

11.30 pitches met voorbeelden van “Smart Technologies” voor circulaire landbouw

  • 1 SMART CERTIFICERING OBV BLOCK CHAIN TECHNOLOY
  • 2 IMAGING
  • 3 ROBOTISERING

11. 45 uur PANELDISCUSSIE tussen gehoor en sprekers over: consequenties van Nederland koploper in de kringlooplandbouw voor de bedrijfsvoering van de primaire producenten

12.00 uur Conclusies

12.15-14.00 Lunch met Infomarkt met Robots, Groene Mineralen Centrale en 4 J –kringloopbemesting

Info en aanmelden:

Voor meer informatie over het programma en deelname, klik hier.  

Voor meer informatie over de landelijke Week van de Circulaire Economie, kijk op www.deweekvandecirculaireeconomie.nl

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?