Partcipatie in de digitale samenleving

27 June 2019, 10:30 - 16:30. Enschede, Grolschveste (Twentestadion), € 00,00

GOAL & TARGET
Hoe zet je de digitale wereld in bij participatietrajecten
Partcipatie in de digitale samenleving
event

27 June 2019 10:30 - 16:30

De digitale samenleving doet steeds actiever mee in het democratische proces. Het laten participeren van de samenleving is voor gemeentes belangrijker dan ooit. Maar hoe bereiken zij de juiste inwoners? En hoe kunnen social media, big data en hightech daarbij een rol spelen? Het symposium ‘participatie in de digitale samenleving’ gaat daar dieper op in.

Het lectoraat Smart Cities, Saxion hield met Universiteit Twente, Both Social, Mark Verhijde Advies en Projecten én acht Nederlandse gemeentes een reeks participatietrajecten tegen het licht. De resultaten zijn verwerkt in een online toolbox die gemeentes kunnen gebruiken bij de invulling van nieuwe trajecten en de evaluatie van bestaande trajecten.

Participatie

Onderdeel van het symposium zijn lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten over hoe de overheid social media, big data en hightech kan inzetten voor participatie met de samenleving. De bezoeker ontmoet collega’s van andere gemeentes en maakt kennis met vergelijkbare participatietrajecten. Het symposium is een opstart naar nieuwe netwerk- en intervisiegroepen, die leiden naar masterclasses bij Saxion en Universiteit Twente.

Het programma

10.30 – 12.00 uur - Keynote over ‘Participatie in de digitale samenleving’
Keynotespeaker Robin Effing neemt je mee in het veranderende participatieproces door digitalisering van de samenleving, met ruimte voor vragen en discussie.

12.00 – 13.00 uur - Lunch, bezoek inspiratiemarkt

13.00 – 15.00 uur - Triple E Bazar
Via diverse korte workshops krijg je inzicht in het opzetten en uitvoeren van een participatieproces. Het digitale strategie canvas ligt daaraan ten grondslag.

Workshops       

  • Digital Strategy Canvas (door Menno Both)
  • E Democracy (door Mark Verhijde)
  • Participatie, do’s & don’ts (door Bert Groot)
  • Doelgroepen en persona (door Heinze Havinga)
  • Monitoring (Obi4Wan) (doorMichiel Geurtse / Wouter van der Zouw)
  • Zin en onzin van platforms (door Harrie Kiekebosch)
  • Digital Social Netwerkkaarten (door Robin Effing)
  • Ethiek, AVG (door Steven Dorrestijn)

15.00-15.30 uur - Koffiepauze en bezoek inspiratiemarkt

15.30-16.30 uur - Community Building olv Wouter Vollenbroek                                    
Ruimte voor netwerken, kans om te leren van andere projecten.

Via aanmelding ontstaan netwerken. Je vindt elkaar via de ‘social network’-kaart, gemaakt van de gegevens die je bij aanmelding kunt uploaden.  Doel is dat er netwerken ontstaan die voortduren na het symposium.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?