Utrecht Circulaire Topregio

16 January 2019, 16:00 - 17:15. Provinciehuis Utrecht, Free

GOAL & TARGET
Utrechtse koplopers presenteren hun kijk op de circulaire economie
Utrecht Circulaire Topregio
event

16 January 2019 16:00 - 17:15

Op woensdagmiddag 16 januari 2019 presenteren koplopers uit onze regio hun kijk op de circulaire economie. Hiermee geven ze een duiding van de vele initiatieven die er nu al binnen onze regio opbloeien en de stappen die wezenlijk zijn om een versnelling in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te realiseren.

Gedeputeerde Pim van den Berg introduceert een aantal bestuurders die zich als ambassadeur gaan inzetten om de circulaire economie op regionaal niveau te versnellen door meer transitiekracht te ontwikkelen. Ook gaat hij dieper in op de rol van de Provincie bij het realiseren van deze ambitie.

Het programma is als volgt:

  • Prof. Derk Loorbach, directeur van DRIFT, gaat samen met de betrokken koplopers in op de ontwikkelde transitiepaden
  • Prof. Jacqueline Cramer zal zich richten op wat een Circulaire topregio behelst en kan opleveren, en hoe het lokale en regionale bestuur effectief kan bijdragen aan het realiseren van de Circulaire topregio.
  • Gedeputeerde Pim van den Berg introduceert de nieuwe regionale ambassadeurs Circulaire Economie.

Deze bijeenkomst ‘Utrecht Circulaire topregio’ is gericht op ambitieuze initiatiefnemers en (overheid)bestuurders binnen de regio Utrecht. Tijdens de aansluitende borrel is volop ruimte om te netwerken en door te praten over de gepresenteerde ideeën. De bijeenkomst vindt plaats in de Statenzaal in het Huis van de Provincie Utrecht van 16.00 tot 17.15 uur. Wij hopen u op 16 januari 2019 te ontmoeten.

Voor meer informatie over de Week van de Circulaire Economie, kijk op: www.deweekvandecirculaireeconomie.nl 

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?