Voedselverspilling, kansen en bedreigingen

19 February 2020, 17:30 - 20:30. Utrecht, € 15,00

GOAL & TARGET
Inzage in mogelijke kansen om voedselverspilling tegen te gaan.
Voedselverspilling, kansen en bedreigingen
event
event-icon-white-v3.png

19 February 2020 17:30 - 20:30

In de voedselketen is verspilling nog steeds heel gewoon. In de landbouw en veehouderij gaat voedsel verloren. Tijdens transport, opslag en distributie treden verliezen op. En ook wij als consumenten verspillen erop los.

De VVM secties “Voedsel en landbouw” en “Afval” organiseren hierover een VVM Café. Hierin stellen zij u voor aan de strijders tegen voedselverspilling. Welke kansen zien zij? En wat zijn de obstakels die ze onderweg tegenkomen? Zij komen je vertellen en vragen je mee te denken. Wat kun jij doen?

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Welkom en introductie door VVM secties

18:05 Presentatie - Verspilling in de keten tussen landbouw en voedselindustrie - Toine Timmermans (WUR)

18:40   Presentatie - 'Ons voedselsysteem duurzaam en gezond' - overzicht themacyclus - Jelleke de Nooy (Catalyst for Change)

19:15 Discussie - Pijn, parels en het potentieel van 'Ons voedselsysteem duurzaam en gezond' - Toine Timmermans (WUR)

20:00 Netwerkborrel

20:30   Einde VVM Café

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?