Workshop: circulair ondernemen en organiseren

01 April - 31 December 2018. € 750,00

GOAL & TARGET
Neem deel aan een in company workshop-op-maat voor bedrijven, organisaties en instellingen die aan de slag willen met circulair ondernemen of organiseren.
Workshop: circulair ondernemen en organiseren
event

01 April - 31 December 2018

Circulaire economie: dat is ondernemen of organiseren met een kringloop van grondstoffen, waarin afval niet meer bestaat. Met zo min mogelijk energie en waarmee je als organisatie én het milieu én je financiële resultaten verbetert. Ook jullie bedrijf of organisatie (non-profit, overheid, sport, onderwijs) kan aan de slag met circulaire economie.

Circulaire economie is een nog vrij onbekend begrip. Weet echter dat vele bedrijven en organisaties er wel al mee bezig zijn, in alle sectoren en branches. Als koplopers hebben zij veel voordeel: met bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten, een ander inkoopbeleid, nieuwe verdienmodellen en met een actieve betrokkenheid van medewerkers, nemen zij al een sterke positie in hun branche of sector in. Door circulair te ondernemen of circulair te organiseren.

Inspiratiesessie of workshop

Start ook met circulaire economie met de incompany inspiratiesessie of workshop ‘Circulair ondernemen & organiseren’. De bijeenkomst-op-maat sluit in vorm en inhoud aan bij het bedrijf of de organisatie en het eigen werkterrein. Het onderdeel ‘Inspiratie’, met aansprekende voorbeelden, toepassingen in andere organisaties en ook ‘lessons learned’ van koplopers, kan worden uitgebreid met de onderdelen ‘Toepassing’ (actief verkennen van kansen en mogelijkheden voor het zelf toepassen van circulaire economie) en ‘Aanpak’. Zodat elke organisatie vervolgens zelf de stappen kan zetten in de richting van een circulaire economie.

Deze inspiratiesessie of workshop is een initiatief van StartCirculair.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?