VVM Café - Zorg voor de toekomst in het Antropoceen

27 March 2019, 19:00 - 21:30. Utrecht, € 15,00

GOAL & TARGET
Het achterhalen hoe we onze ecologische toekomst veilig kunnen stellen.
VVM Café - Zorg voor de toekomst in het Antropoceen
event

27 March 2019 19:00 - 21:30

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mens de voorheen natuurlijke processen op aarde meer en meer beïnvloedt. Daarmee heeft de mens een grote verantwoordelijkheid op zich genomen, voor de aarde en voor de generaties die na ons komen. Het veilig stellen van onze ecologische toekomst stuit op tal van ethische en institutionele vragen.

Ethische vragen

Mens en natuur zijn de afgelopen eeuwen steeds verder verweven geraakt: in vele natuurlijke processen is de hand van de mens te herkennen. We zullen moeten nadenken over de grote urgentie van de ecologische vraagstukken van nu, maar ook moeten we erkennen dat we niet zomaar meer terug kunnen. Hoe kunnen we dan invulling geven aan onze verantwoordelijkheid? Welke morele kaders passen daarbij? Welke verplichtingen hebben we ten opzichte van de generaties van de toekomst? Hoe kunnen we de toekomstige generaties een stem geven in de besluitvorming van het heden?

VVM Café

Op deze ethische en institutionele vragen zijn geen eenduidige antwoorden te geven. De VVM-bijeenkomst ‘Zorgen over toekomst in het Antropoceen’ verkent de vragen aan de hand van een aantal introducties en vooral in een dialoog over de toekomst.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?