ASN Bank zet in op biodiversiteit

GOAL & TARGET
ASN Bank zet in op biodiversiteit
ASN Bank zet in op biodiversiteit
library

ASN heeft bij de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit een verzoek neergelegd. ASN wil een beleid ontwikkelen om de inspanningen te toetsen die ondernemingen doen op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen.

Vorm van het advies

ASN en de Helpdesk hebben een brainstormsessie georganiseerd met een aantal mensen van ASN en een paar leden van de Helpdesk om diverse opties voor beleid te verkennen. Na afloop heeft de Helpdesk een verslag van de bijeenkomst geschreven voor intern gebruik bij ASN.

Vraag

ASN heeft als duurzame bank gekozen voor een value aanpak en geen risk aanpak. Bijvoorbeeld, ASN heeft een klimaatbeleid met concrete doelstellingen,d.w.z. een klimaatneutraal-ambitie voor 2030. Via stakeholders legt ASN ook uit hoe zij dit beleid implementeert. Een van de doelen is een instrument of methodologie te ontwikkelen die ook door andere banken kan worden gebruikt. De doelstelling ziet op de CO2 emissies van de operaties van ASN zelf, alsook op de CO2 emissies van de bedrijven waarin ASN investeert. ASN is op zoek naar eenzelfde aanpak of methodiek om te gaan toepassen t.a.v. biodiversiteit en ecosystemen. Wat kan het doel zijn dat ASN zichzelf kan stellen op dit thema?

Antwoord

In de brainstormsessie worden verschillende opties besproken. Een daarvan is de keuze tussen het meten van directe of indirecte impact door bedrijven op biodiversiteit en ecosystemen. Daarbij dient een concrete focus te worden geformuleerd die de belangrijkste bedreigingen voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemen benoemt en deze meeneemt in de beoordeling (zoals: habitatdegradatie, overexploitatie, landconversie, vervuiling). ASN zou dan per bedrijf (of samen met het bedrijf) kunnen onderzoeken wat de bedrijfsactiviteiten inhouden en wat dit bedrijf kan doen in zijn invloedsfeer om schade te voorkomen en te compenseren. Een volgend onderwerp dat in de brainstormsessie werd besproken was het eisenpakket dat een investeerder (in dit geval ASN) kan opleggen aan een bedrijf: aan welke criteria moet een bedrijf voldoen t.a.v. zijn impact op biodiversiteits- en ecosystemen?

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?