Balans tussen economie en ecologie in de Waddenzee

GOAL & TARGET
Balans tussen economie en ecologie in de Waddenzee
Balans tussen economie en ecologie in de Waddenzee
library

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en Duitsland afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzee, duurzaam toerisme en visserij, behoud van biodiversiteit en het beschermen van trekvogels.

Gelijk speelveld

De afspraken zijn vastgelegd in een Ministeriële Verklaring, die voor Nederland in het teken staat van de balans tussen economie en ecologie.

Nederland, Duitsland en Denemarken zijn het erover eens dat de beroepsvissers in de internationale Waddenzee te maken moeten hebben met dezelfde voorwaarden voor natuurbescherming en visserij. Dit betekent dat de beoordeling hoe, waar en wanneer er gevist mag worden tijdens de periode van het Nederlandse voorzitterschap gelijk worden getrokken, zodat er voor de vissers een gelijk speelveld ontstaat.

Havens

Een andere afspraak is dat het aantal havens met LNG-installaties rond de Waddenzee wordt uitgebreid. LNG is een gas dat goed gebruikt kan worden als schonere brandstof voor de scheepvaart. Hierdoor wordt de belasting voor de natuur een stuk minder. Daarnaast is er een oproep gedaan voor meer ‘groene’ Waddenzeehavens. Dit zijn havens die zorgen dat er zo min mogelijk vervuiling in de Waddenzee terecht komt. Er zijn nu al havens die een speciaal groen label hebben zoals Groningen Seaports. En dat zouden er meer moeten worden.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?