CoP | Bedrijfsleven en biodiversiteit

GOAL & TARGET
De CoP Bedrijven en Biodiversiteit vroeg de Helpdesk om inzicht te geven in (i) de belangrijkste biodiversiteitsissues in Nederland op nationaal, regionaal en lokaal niveau,
CoP | Bedrijfsleven en biodiversiteit
library

De CoP Bedrijven en Biodiversiteit vroeg de Helpdesk om inzicht te geven in (i) de belangrijkste biodiversiteitsissues in Nederland op nationaal, regionaal en lokaal niveau, (ii) de beleidskaders gerelateerd hieraan per gebied en (iii) met wie contact kan worden gezocht om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Bedrijven en biodiversiteit

Bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van hun maatschappelijke rol – in het tegengaan van biodiversiteitsverlies. De focus van de overheid ligt bij dit onderwerp vaak op internationaal opererende bedrijven die met hun bedrijfsactiviteiten impact hebben op biodiversiteit in de zuidelijke landen. Bedrijven die vooral in Nederland actief zijn hebben echter meer affiniteit met en belang bij de Nederlandse biodiversiteitsthematiek. Dergelijke bedrijven hebben behoefte aan heldere doelen op het gebied van biodiversiteit in Nederland. Dit opdat zij hun beleid en activiteiten hierop kunnen afstemmen en daar waar mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behoud van biodiversiteit.

Advies

De Helpdesk bracht advies uit waarin een aanzet tot een oplossingsrichting voor de voorgelegde vragen is gegeven. In het advies werd een Biodiversiteit Kansen Matrix geïntroduceerd aan de hand waarvan keuzes in het afwegingskader hoe en op welke wijze met biodiversiteit aan de slag te gaan worden vergemakkelijkt. De matrix kan zowel de overheid als bedrijven helpen bij het concreet maken van biodiversiteitsvraagstukken en het bepalen van de biodiversiteitissues. Wanneer de verschillende informatielagen (fysieke gegevens en biodiversiteit in Nederland, beoordelen bestaande wettelijke kaders biodiversiteit en natuur, gezamenlijk ambitieniveau biodiversiteit, vaststellen potentiële combinaties waar de economie de natuur kan versterken en vaststellen betrokken stakeholders en potentiele partners) in de Biodiversiteit Kansen Matrix aan elkaar worden gelinkt zal men win-win situaties kunnen identificeren. Het is hierbij van belang dat partijen denken in biodiversiteitskansen en niet in biodiversiteitsissues.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Anne-Marie Bor

Procesfacilitator at NextGreen

Do you want to comment on this library item?

Anne-Marie Bor
Anne-Marie Bor

Publicatie te vinden op: http://nextgreen.nl/projecten/cop-bedrijven-en-biodiversiteit/

22 February 2018 21:23