Deze koffiebedrijven gaan de werkelijke kosten van koffie in kaart brengen

GOAL & TARGET
Inspiratie: True Cost Accounting in de koffiesector
Deze koffiebedrijven gaan de werkelijke kosten van koffie in kaart brengen
library

MVO Nederland en Solidaridad werken samen met een groep koffiebedrijven aan een gezamenlijk meetmodel om de werkelijke kosten van koffie in kaart te brengen. Dat is dus de prijs van koffie inclusief de sociale- en milieukosten die nu nog niet zijn meegenomen, zoals een eerlijk loon, CO2-uitstoot, verarming van landbouwgrond en watervervuiling. 

Tijdens het nieuwsjaarevent van MVO Nederland was de Kick-off.  Deze 14 koffiebedrijven zetten hun handtekening onder het plan: Bocca, Simon Levelt, Maas, Peeze, Hesselink, Moyee, Kinti, The Coffee Quest, This Side Up, Blanche Dael, Mocca d'Or, Douque, Fair Chain en Single Estate. 

MVO Nederland faciliteert het proces. True Price, Soil & More en EY staan de koffiebedrijven bij in de ontwikkeling van het (open source) model, speciaal gericht op MKB. Een eerste pilot vindt plaats in Colombia. Met de inzichten die daaruit voortkomen wordt gekeken hoe, met concrete actie, de maatschappelijke kosten omlaag kunnen.

De koffiebedrijven (allen MKB) kunnen de meting zelf uitvoeren en resultaten vergelijken met andere koffiebedrijven. Zo weten ze waar de grootste pijnpunten zitten en kunnen ze effectief sturen op de nodige ingrepen. Vervolgens is het mogelijk resultaten van projecten (gericht op het verlagen van maatschappelijke kosten) te meten, te vergelijken en aan te scherpen.

Contact

MVO Nederland werkt samen met bedrijven uit verschillende sectoren aan het verduurzamen van handelsketens en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Meer weten over dit initiatief in de koffiesector? Neem contact op met Meine van der Graaf: [email protected], 06 24245147.

Read more
Related SDGs what are SDGs
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?