EU Onderzoek SOILSERVICE: Biodiversiteit onder de grond

GOAL & TARGET
EU Onderzoek SOILSERVICE: Biodiversiteit onder de grond
EU Onderzoek SOILSERVICE: Biodiversiteit onder de grond
library

De grond onder onze voeten bevat ongeveer 5000 variaties van species en microben. Een Europees programma dat in 2008 is gestart onder de naam SOILSERVICE, heeft onderzocht wat de echte waarde van de grond is.

Unieke biodiversiteit

Het programma is geleid door Prof. Katarina Hedlund van de Universiteit Lund in Sweden. Een doel van de onderzoek was om te analyseren welke ecosysteem diensten zij kan ontlenen uit de unieke biodiversiteit gevonden onder de grond. Het onderzoek heeft 3,5 jaar geduurd en is uitgevoerd door 11 universiteiten en onderzoekers die afkomstig zijn van 8 Europese landen, waaronder Nederland. De centrale vraag was wat de werkelijke waarde is van de biodiversiteit onder de grond.

Verarming

Op dit moment verarmt de biodiversiteit ten behoeve van aan een hoge landbouw opbrengst, zegt Hedlund. Maar als kan worden bepaald hoeveel geld de landbouwers kunnen verdienen door de grond te conserveren in plaats van uit te putten en te verarmen, kan er beleid worden ontwikkeld waarmee landbouwers zelfvoorzienend zijn en niet afhankelijk van subsidies. Die studie veronderstelt bijvoorbeeld dat 1% verhoging van het koolstof gehalte onder de grond, een landbouwer 200-300 EUR per hectare extra inkomsten kan brengen. Een hoger koolstof gehalte verbetert immers de vruchtbaarheid van de grond.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beƫindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?