IUCN NL ordent woud aan keurmerken voor biomassa

GOAL & TARGET
IUCN NL ordent woud aan keurmerken voor biomassa
IUCN NL ordent woud aan keurmerken voor biomassa
library

IUCN NL gaat bedrijven en overheden helpen bij de keuze voor duurzame biomassa zoals palmolie en soja. In een nieuw rapport geeft de natuurorganisatie een overzicht van verschillende standaarden met een beoordeling van hun criteria voor duurzaamheid.

Het rapport 'Betting on best quality' wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor beleidsmakers en bedrijven, georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds en IUCN NL.

Tien standaarden

Voor het rapport zijn de tien meest gebruikte standaarden onder de loep genomen. Zo is gekeken naar welke duurzaamheidseisen er worden gesteld en op welke manier bedrijven moeten aantonen dat ze aan die eisen voldoen. Ook is onderzocht hoe de standaard is ontwikkeld: welke partijen zijn hierbij betrokken geweest?

Nuttig, maar diffuus

Standaarden kunnen een nuttig hulpmiddel zijn voor bedrijven om hun grondstoffen te verduurzamen. Het toenemende aantal standaarden voor duurzaamheid zorgt er echter voor dat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. 'Ook zijn er veel bedrijven die kiezen voor een systeem dat lage eisen aan duurzaamheid stelt of dat redelijk eenvoudig te implementeren is', zegt Marieke Harteveld van IUCN NL, die het onderzoek begeleidde. 'Maar dit zijn natuurlijk lang niet altijd de beste. In het rapport laten we zien welke standaarden duurzaamheid het meest waarborgen.'

Het rapport werd in opdracht van IUCN NL uitgevoerd door adviesbureaus ProForest en SQ Consult.

Lees het rapport 'Betting on best quality'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beƫindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?