Kabinet komt met actie-agenda biodiversiteit

GOAL & TARGET
Kabinet komt met actie-agenda biodiversiteit
Kabinet komt met actie-agenda biodiversiteit
library

De staatssecretarissen Dijksma van Economische Zaken en Mansveld van Infrastructuur en Milieu presenteren namens het kabinet aan de Tweede Kamer de ‘Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal’.

In deze agenda zijn een groot aantal actiepunten opgenomen waaraan het kabinet met partijen, waaronder het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) zal werken. Die actiepunten en projecten zijn:

 1. Meer hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt
 2. Ronde Tafel Duurzaam Hout brengt ketenpartijen bij elkaar
 3. Eerlijke afspraken over gebruik van plantgenetisch materiaal
 4. Biomassa voor elektriciteit en warmte wordt duurzaam geproduceerd
 5. Natuur wordt op landschapsniveau beschermd in productiegebieden van agrogrondstoffen
 6. Caribisch koraal wordt beter beschermd
 7. Sargassozee wordt beschermd gebied
 8. Plastics in zee worden aangepakt
 9. Gedegradeerde ecosystemen in het mariene milieu worden hersteld
 10. Gewasbeschermingsmiddelen belasten de natuur minder
 11. Gedegradeerde ecosystemen op het land worden hersteld
 12. Biodiversiteit en voedselproductie in balans
 13. Een digitale atlas van onze ecosysteemdiensten
 14. Toepassing van TEEB studies
 15. Natuurlijk kapitaal en economie in de statistieken
 16. Nederlands bedrijfsleven schat het Natuurlijk Kapitaal op waarde

Tot slot zet het kabinet zich ook in voor bewustwording van biodiversiteit.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?