Keramische industrie aan de slag met biodiversiteit

GOAL & TARGET
Keramische industrie aan de slag met biodiversiteit
Keramische industrie aan de slag met biodiversiteit
library

Naast een toename van de biodiversiteit door de huidige wijze van kleiwinning kunnen keramische producten ook een rol spelen voor een toename van de biodiversiteit in de leefomgeving. Deze oproep doet KNB, de branche van de keramische industrie aan haar leden.

Voorbeelden

Voorbeelden van mogelijke producten zijn:

  • Keramische gevels als robuuste basis voor groene gevels voor ondermeer nestelgelegenheid van vogels.
  • Toepassing van speciale vogeldakpannen voor de huisvesting van vogels.
  • Toepassing van de speciale vogelvide, die onder de eerste rij dakpannen gemonteerd kan worden.
  • Toepassing vleermuisstenen en/of opname van speciale nestkasten in het baksteenmetselwerk voor bescherming en broedplaatsen van vleermuizen en bepaalde vogelsoorten zoals gierzwaluw, koolmees en huismus.
  • Het gebruik van (ongeglazuurde) gresbuizen voor dassenburchten.

Checklist

Gebouwen hebben invloed op de natuur. De gierzwaluw en huismus nestelen bijvoorbeeld graag tegen de huizen aan. Vogelbescherming Nederland heeft een unieke checklist ontwikkeld. Hiermee kan iedereen zijn bouwprojecten en de directe omgeving natuurvriendelijker maken. Door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. De checklist is een aanvulling op het boek Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beƫindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?