Meer kennis nodig van ecosysteemdiensten

GOAL & TARGET
Meer kennis nodig van ecosysteemdiensten
Meer kennis nodig van ecosysteemdiensten
library

Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving voor een aantal gebieden in Engeland, Vlaanderen en Nederland vergeleken hoe ecosysteemdiensten worden benaderd.

Onderzoek

Engeland past ecosysteemdiensten vooral toe op landbouwgronden, terwijl Vlaanderen en Nederland de diensten vooral benaderen in relatie tot natuurgebieden. In alle onderzochte gebieden vinden belanghebbenden de technische taal die gebruikt wordt te complex en passen daarom alternatieven toe. Er blijkt weinig kennis te zijn over de effecten van de benutting van ecosysteemdiensten op de biodiversiteit. Ook is niet altijd helder of ecosysteemdiensten bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit.

Modellen

De ecosysteemdienstenbenadering in de drie landen leidt tot drie verschillende modellen. In Engeland is sprake van een 'praktijk-model'. De pilot-gebieden zijn experimenteerruimte van het nationale beleid. In Vlaanderen is sprake van een 'parallel- model'; hier lopen de beleidsontwikkelingen in de gebieden en die op gewestelijk (nationaal) niveau gelijk op. Nederland heeft een 'laissez faire model'. Het nationaal beleid leunt zwaar op ervaringen en input uit gebiedsprocessen, maar ontwikkelt zelf weinig.

Weinig kennis

Er blijkt opvallend weinig kennis te zijn over de gevolgen van ecosysteemdiensten op de biodiversiteit. Ook is het niet helder of ecosysteemdiensten bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit. Vlaanderen en Engeland zien bescherming van biodiversiteit wel als voorwaarde voor de levering van ecosysteemdiensten. Nederland zet juist in op ecosysteemdiensten om de biodiversiteit te beschermen.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beƫindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?