Onderzoek naar 'Habitatbanking'

GOAL & TARGET
Onderzoek naar 'Habitatbanking'
Onderzoek naar 'Habitatbanking'
library

Habitatbanking is een invulling van deze vrijwillige compensatie, en komt neer op het (bij voorkeur) vooraf creƫren van biodiversiteit waarop dan 'rechten' worden uitgegeven die vervolgens kunnen worden verhandeld en gekocht door partijen die hun negatieve invloed op de biodiversiteit willen compenseren.

Habitatbanking

Vrijwillige compensatie komt nog al wel voor maar betreft versnipperde initiatieven zonder directe aanwijsbare winst voor biodiversiteit. Habitatbanking resulteert in grootschaliger en structurele verbetering van de biodiversiteit.

Rapport

In opdracht van het Platform BEE heeft ondezoeksbureau De Gemeynt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor habitatbanking in Nederland. Het volledige rapport met is hier te downloaden.

Lees het vooronderzoek Habitatbanking
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?