Platform presenteert uitwerking van ‘No Net Loss’ in biodiversiteit

GOAL & TARGET
Platform presenteert uitwerking van ‘No Net Loss’ in biodiversiteit
Platform presenteert uitwerking van ‘No Net Loss’ in biodiversiteit
library

Het streven naar No Net Loss van biodiversiteit is de centrale ambitie van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) en van de Green Deal 'Biodiversiteit en Economie'. No Net Loss geldt zowel voor gebieden als voor individuele actoren en krijgt in een publicatie van het Platform een nadere uitwerking.

De uitwerking betreft zowel de begripsbepaling als de operationalisering ervan voor het bedrijfsleven in termen van te meten eenheden, te kiezen base-line en te nemen maatregelen.

Hanteerbaar voor bedrijfsleven

De notitie is primair bedoeld voor het Platform BEE om het begrip No Net Loss duidelijk te krijgen, af te bakenen en vervolgens hanteerbaar te maken voor het bedrijfsleven. De notitie is niet bedoeld om vast te stellen of No Net Loss het juiste ambitieniveau is. Er wordt vanuit gegaan dat dit een keuze is die eerder gemaakt is en de bottom line aangeeft van wat bereikt moet worden. Dat laat onverlet dat het in het kader van Groene Groei wenselijk is om te streven naar Net Positive Gain, zeker in Nederland.

Basis

De uitgezette lijn vormt de basis voor de verdere werkzaamheden van het Platform, zoals de volgende tranche van de subsidieregeling en de ontwikkeling en inzet van meetinstrumentarium, en staat ook ten dienst van andere programma's die werken aan duurzaamheid, zoals het IDH en het Programma Biobased Economy. Over ongeveer twee jaar zal worden bezien of de opgedane ervaringen met het hanteren van No Net Loss volgens de uitgezette lijn en de reacties die het oproept bij externe partijen aanleiding geeft tot bijstelling van het werkdocument.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?