Test vogelakkers op biodiversiteit

GOAL & TARGET
Test vogelakkers op biodiversiteit
Test vogelakkers op biodiversiteit
library

Met instemming van staatssecretaris Dijksma is vorige maand bijna 100 hectare vogelakkers ingezaaid in Nederland. Het gaat om een landelijke test om te zien hoe vogelakkers bijdragen aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit - zowel onder als boven de grond.

Werkgroep Grauwe Kiekendief

Het idee van de vogelakker wordt in Groningen ontwikkeld door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, met subsidie van de provincie Groningen. De vogelakker is een combinatie van stroken braakliggende natuur en een meerjarige teelt van luzerne op één en hetzelfde perceel. Dit concept blijkt in de praktijk relatief goedkoop te zijn en ecologisch gezien veel op te brengen.

Staatseecretaris Dijksma stelt nu geld beschikbaar voor een landelijke test. Daardoor kan er gemeten worden of vogelakkers ook succesvol zijn in andere provincies en op andere grondsoorten. Er wordt 75 hectare vogelakkers ingezaaid in Flevoland, op Texel 22 en in Groningen drie. Later volgen waarschijnlijk nog akkers in Friesland,Limburg, Zeeland en Zuid-Holland.

Test

In de landelijke test moet blijken hoe ecologische effecten, efficiënt en doelmatig boeren en de agrarische inpasbaarheid van de vogelakker op verschillende typen grond en in verschillend aantal hectares uitpakt.

De Europese Commissie heeft de vogelakker inmiddels als natuurmaatregel in agrarisch gebied geaccepteerd. Hierdoor wordt het voor akkerbouwers financieel interessanter om zo hun akkers te vergroenen. In 2016 draait de Groningse vogelakker ook proef in Nedersachsen en Vlaanderen, om te bezien of het concept ook geschikt is in de rest van Europa.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?