Van het aardgas af; lokale warmtetransitie voor gemeentes

GOAL & TARGET
In deze brochure van Eric Spaans en Rolf Resink wordt op een schematische wijze het proces beschreven waarlangs gemeenten de regierol in de lokale warmtetransitie kunnen gaan invullen.
Van het aardgas af; lokale warmtetransitie voor gemeentes
library

Gemeenten hebben een essentiële rol in de lokale warmtetransitie. Hoe kunnen gemeenten deze rol invullen?

Regierol

De rol die de gemeente heeft omvat drie aspecten:

  • Het nemen van een aantal formele besluiten;
  • Het regisseren van het proces waarin deze besluiten samen met alle betrokken partijen (netbeheerders, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, marktpartijen, eigenaren etc.) worden voorbereid;
  • Het behartigen van de eigen, lokale beleidsprioriteiten.

Proces

In deze brochure wordt op een schematische wijze het proces beschreven waarlangs gemeenten deze rol kunnen gaan invullen en is bedoeld voor lokale bestuurders en beleidsambtenaren die een antwoord zoeken op de vraag hoe zij de hun toegewezen regierol in de lokale warmtetransitie kunnen gaan invullen.
 

Brochure 'lokale warmtetransitie voor gemeentes'
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?