Zet in op biodiversiteit en ontdek de kansen

GOAL & TARGET
Zet in op biodiversiteit en ontdek de kansen
Zet in op biodiversiteit en ontdek de kansen
library

Ieder bedrijf heeft een zekere impact op biodiversiteit. Bijvoorbeeld via emissies naar bodem, water of lucht, of door landgebruik en het gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals water, hout en landbouwproducten. Bedrijven die nú al rekening houden met behoud van biodiversiteit zijn klaar voor de toekomst. Wat zijn de kansen?

Kansen van biodiversiteit

Om te vergroenen moeten bedrijven vernieuwen. Innovatie opent de deur naar verduurzaming en naar nieuwe marktkansen. Koplopers behalen een competitief voordeel, bijvoorbeeld door kosten te kunnen verlagen en door slimmere producten gebaseerd op oplossingen uit de natuur. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die inzetten op duurzaamheid en biodiversiteit een concurrentievoordeel hebben.

  • Je kunt profiteren van nieuwe ontwikkelingen (productinnovatie en nieuwe markten)
  • Je kunt kostenstijgingen van grondstoffen voor zijn (via inkoop en productontwerp)
  • Je kunt uw naam als groen en verantwoordelijk bedrijf versterken (marketing en communicatie)
  • Je kunt samen met anderen een aantrekkelijke omgeving creëren om in te werken, te wonen en te recreëren (aantrekkelijke werkgever en buurman)

Risico's

Het verlies aan biodiversiteit vormt een bedrijfseconomisch risico. Bijvoorbeeld doordat grondstoffen schaarser worden, diensten die de natuur levert geld gaan kosten (zoals bestuiving, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid) of de reputatie van uw bedrijf in het geding komt. De meest voorkomende risico’s zijn:

  • Operationele risico’s door een gebrek aan leveringszekerheid van grondstoffen en diensten waarvan uw bedrijf afhankelijk is.
  • Niet kunnen voldoen aan toenemende wet- en regelgeving op het gebied van natuur en biodiversiteit.
  • Reputatierisico als gevolg van problemen rond uw bedrijf of bij uw toeleveranciers.
  • Niet tijdig inspelen op een veranderende marktvraag als gevolg van een kritischer wordende consument.
  • Niet kunnen voldoen aan de eisen van financiële instellingen, bijvoorbeeld bij kredietverlening.

Sommige van deze risico’s onttrekken zich mogelijk aan het zicht doordat ze in de keten plaatsvinden of nu nog niet merkbaar zijn. Inzicht in deze risico’s is echter belangrijk om tijdig te kunnen handelen. Door tijdig actie te ondernemen kunnen ook kansen ontstaan.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. Platform BEE zette zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Helpdesk

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. Ook de artikelen van de Helpdesk vind je op deze pagina (onderaan).

 

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?