Een duurzame oplossing

Oplossingen geven inzicht, bieden inspiratie en helpen uitdagingen op te lossen.

Cirkelstad: maakt werk van steden zonder afval

oplossing
best_practice

Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval. Een bewezen, regionaal concept van en door publieke en private partijen om in sloop-, renovatie- en nieuwbouwprojecten de materiaalkringlopen te sluiten.

Tien jaar op weg naar circulaire bouw

Een kleine 10 jaar geleden startte Cirkelstad met het pilot-gewijs de markt te bewegen naar een circulaire bouwsector: van betonnen containerbakken tot flatgebouwen.  

Green Deal Cirkelsteden

Cirkelstad faciliteert publieke en private partijen die gezamenlijk werk willen en kunnen maken van steden zonder afval. Inmiddels zijn Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Amersfoort ook Cirkelsteden. Om nog meer steden aan te laten haken is een Green Deal met de Rijksoverheid gesloten. In elke Cirkelstad werken zo’n 10 tot 20 publieke en private partijen samen aan hun uitdaging, zowel op het gebied van architectuur als bijvoorbeeld het beheer van gebouwen en de openbare ruimte.

Stad zonder afval

Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval. Het is een bewezen regionaal concept van en door publieke en private partijen om in sloop, renovatie en nieuwbouwprojecten de materiaalkringlopen te sluiten. Gelijktijdig creëren de projecten ook arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel op bestuurlijk als op projectniveau werken zij aan het delen van ervaringen om de transitie naar een circulaire en inclusieve bouwsector in de praktijk waar te maken.

De beweging voor de toekomst

Cirkelstad is een beweging van publieke en private partijen om gezamenlijk werk te maken van de eigen ambities. Cirkelstad is niet geformaliseerd, het heeft een open entiteit en samenwerking gaat op basis van vertrouwen en drive in de toekomst. Naast partners heeft Cirkelstad een eigen college van B&W die voor een bredere bekendheid zorgt van het gedachtegoed en kansen signaleren. En vrienden die vooral betrokken zijn met het ontwikkelen en delen van kennis. Op deze manier draagt Cirkelstad bij aan de circulaire ambitie van steden door heel Nederland!

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Yorian Bordes op 30-12-15 cirkelstad.nl

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 9 Industry, innovation and infrastructure 11 Sustainable cities and communities