Ahold

GOAL & TARGET
Internationale detailhandel groep Ahold vroeg aan de helpdesk hoe het bedrijf een meerwaarde voor biodiversiteit en voor de Nederlandse boer of tuinder zou kunnen realiseren.
Ahold
solution

Internationale detailhandel groep Ahold vroeg aan de helpdesk hoe het bedrijf een meerwaarde voor biodiversiteit en voor de Nederlandse boer of tuinder zou kunnen realiseren. Dit om samen met leveranciers te komen tot een breed gedragen aanpak.

Systematiek

De helpdesk heeft hiervoor een systematiek uitgewerkt die gebruikt kan worden om te beoordelen of maatregelen tot zo’n win-win situatie leiden voor biodiversiteit en de boer/tuinder. Maatregelen worden hierbij gescoord op winst voor

(1) biodiversiteit (bijv. soorten/ecosysteemdiensten),

(2) het productiesysteem (bijv. bestuiving, waterhuishouding) en

3) de maatschappij (bijv. aantrekkelijk landschap).

Vervolgens kan worden aangegeven of deze winst zich ook daadwerkelijk vertaalt in een financiële winst voor de boer of tuinder (op de korte of de langere termijn). Deze winst kan bijvoorbeeld zitten in lagere productiekosten, hogere opbrengsten per hectare of een hogere productprijs door een hogere productkwaliteit of andere positionering in de markt. Ook een opbrengst die voortkomt uit winst voor de maatschappij (zoals een mooier landschap) is mogelijk, maar in de praktijk vaak nog geen realiteit.

Voorbeelden

De systematiek (een maatregelen matrix) is met enkele voorbeelden ingevuld. Daarnaast heeft de helpdesk een overzicht gegeven van initiatieven met boeren en biodiversiteit waarbij eventueel kan worden aangesloten, zoals Veldleeuwerik, Bloeiend bedrijf en Biodiversiteit+ label.

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie bood kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag gingen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De cases waar de Helpdesk aan heeft gewerkt bevatten nog steeds waardevolle lessen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?