Bedrijfsleven en overheid zetten stap naar duurzame economie

GOAL & TARGET
Bedrijfsleven en overheid zetten stap naar duurzame economie
Bedrijfsleven en overheid zetten stap naar duurzame economie
solution

Wat is de economische schade van het omhakken van een oerbos? Hoeveel is schone lucht waard, uitgedrukt in euro's? Een groep van 13 grote Nederlandse bedrijven, ngo's en de overheid wil zichtbaar maken hoe groot de impact op en afhankelijkheid is van natuur, milieu en de gezondheid van mensen.

Dit biedt kansen om de transitie naar een duurzame, groene economie op te schalen.

Natuurtop

Tijdens de Natuurtop in Herwijnen tekenden onder meer PwC en FMO een convenant waarin ze ernaar toewerken om maatschappelijke kosten uit te drukken in harde valuta of op een andere manier zichtbaar te maken. De verklaring is een initiatief van IUCN NL, MVO Nederland, True Price en het ministerie van Economische Zaken. Dit wordt door experts in het algemeen beschouwd als een enorme stap voorwaarts naar een duurzame, groene economie.

Schade zichtbaar

Tot nu toe worden schade aan het natuurlijk en sociaal kapitaal niet zichtbaar gemaakt in de prestaties van een bedrijf of in de activiteiten van de overheid. Door deze kosten buiten beschouwing te laten, draait de maatschappij hiervoor op. De ondertekenaars van het convenant willen een einde maken aan deze situatie. Met deze stap lopen de bedrijven en overheid vooruit op de EU-wetgeving voor niet-financiƫle verslaglegging die onlangs werd aangekondigd.

Impact van bedrijfsvoering

Door onder andere in jaarverslagen de impact van de bedrijfsvoering op mens en natuur wel zichtbaar te maken ontstaat een eerlijker beeld van de prestaties van een bedrijf of overheidsorganisatie. Uiteindelijk kan dit ook tot uiting komen in de prijzen van grondstoffen, producten en diensten. Op deze manier kan Nederland leiderschap tonen en de positie van de BV Nederland in de wereldtop versterken.

Looptijd van 2 jaar

De betrokken partijen willen eind 2013 een actieprogramma presenteren met een looptijd van minimaal 2 jaar waarbinnen ze samen verschillende lopende (inter)nationale initiatieven op elkaar afstemmen, gezamenlijk kennis delen en ontwikkelen en waar mogelijk gezamenlijk projecten starten.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beƫindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?