BEON biedt kennis en netwerk bio-energie

GOAL & TARGET
BEON, Bio-energiecluster Oost-Nederland is kennispartner voor bedrijven, organisaties en instellingen in Oost-Nederland die met bio-energie aan de slag willen:
BEON biedt kennis en netwerk bio-energie
solution

Voor bedrijven, organisaties en instellingen in Oost-Nederland die met bio-energie aan de slag willen is BEON, Bio-energiecluster Oost-Nederland een kennispartner. Het cluster van bedrijven en instellingen wil bio-energie in Overijssel en Gelderland bevorderen en heeft een sterke positie op het gebied van technologieontwikkeling.

De kansen van bio-energie

Bio-energie heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het energievraagstuk. De huidige technieken schieten tekort, maar de gang naar duurzame energie is onvermijdelijk. Oost-Nederland biedt de unieke combinatie van kennisinstituten, technologie-ontwikkelingsbedrijven en duurzame energiebedrijven.

Nieuwe Energie van Bio-energiecluster Oost-Nederland

Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) wil enerzijds het gebruik van bio-energie in Oost-Nederland bevorderen en anderzijds de ontwikkeling van de bio-energietechnologieën stimuleren. Het cluster werkt hiervoor aan samenwerking tussen organisaties, instituten en bedrijven in Oost-Nederland. BEON is hiervoor aangesloten bij het programma Nieuwe Energie Overijssel. Als een van de uitvoeringsorganisaties van dit programma streven we ernaar de organisaties in ons netwerk goed te laten samenwerken en Nieuwe Energie innovaties snel en effectief te ontwikkelen van concept naar eindgebruik.

BEON voor gemeenten

Het cluster BEON treedt op als maatschappelijke partij dat regionale overheden ondersteunt bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen. BEON heeft hiervoor een convenant getekend met de provincie Overijssel en wordt gefinancierd door de Provincie vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel. Daarnaast willen we een vruchtbare voedingsbodem zijn voor het ontwikkelen van nieuwe bio-energietechnologieën.

Ben jij geïnteresseerd in het gebruik van bio-energie, wil je meer kennis over bio-energie of heb jij een innovatie die we niet mogen missen? Neem dan contact op met BEON en zet de kracht van het netwerk in voor jouw Nieuwe Energie doelstellingen.

Lees meer op: www.bioenergieclusteroostnederland.nl 

Read more
Related SDGs what are SDGs
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?