Biodiversiteit op bedrijfsterrein van Heineken

GOAL & TARGET
Biodiversiteit op bedrijfsterrein van Heineken
Biodiversiteit op bedrijfsterrein van Heineken
solution

De Heineken brouwerij in Zoeterwoude heeft nu veel groen (zo'n 35 ha) maar door het eenvormig karakter met weinig waarde voor natuur. Met het plan Biodiversiteit op de Brouwerij gaat dat veranderen.

Van strak naar bloemrijk en meer

Strakke gazons en saaie weilanden zullen veranderen in bloemrijk hooiland met braam- en meidoornstruwelen, een eldorado voor bijen en vlinders. De bosschages worden zo beheerd dat er meer zangvogels gaan broeden. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, zodat kikkers, vissen en libellen het er naar hun zin krijgen. Naar verwachting zal in de loop van de komende jaren het aantal en de diversiteit aan wilde bijen, dagvlinders, vogels, libellen en vissen flink toenemen.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beƫindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?