Biologische zuivering afvalwater kan goedkoper en duurzamer

GOAL & TARGET
Biologische zuivering afvalwater kan goedkoper en duurzamer
Biologische zuivering afvalwater kan goedkoper en duurzamer
solution

Kleinschalige biologische waterzuivering is voor veel meer bedrijven haalbaar dan nu wordt gedacht. Zo is gaswinning uit afvalwater een interessante en duurzame optie. Dat is de conclusie die directeur Walter Hulshof van Industriewater Eerbeek trekt uit de proef met een experimentele reactor op zijn bedrijf.

De papierindustrie is een belangrijke gebruiker van zoet water en produceert veel afvalwater. Dat verlaagt het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater en is daarom slecht voor de biodiversiteit. Industriewater Eerbeek werd ruim al vijftig geleden opgezet om dit probleem aan te pakken. Het verzamelt en zuivert het afvalwater van drie papierfabrieken in de regio. Jaarlijks gaat het om zo'n 4 miljoen kuub afvalwater met een vuillast vergelijkbaar met de rioolwaterzuivering van een stad als Utrecht.

Optimalisatie

Bij het Eerbeekse bedrijf lopen verschillende proefprojecten om het productieproces te verbeteren, onder meer gericht op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en ontharding van dat water. De proef met de nieuwe anaerobe zuivering krijgt financiële steun van de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven, en loopt nog tot begin volgend jaar. De voorlopige resultaten zijn goed. We zitten in de fase van optimalisatie van het proces. Experts bij de Universiteit Wageningen werken momenteel aan die optimalisering van de reactor.

Lozingsniveau

De huidige anaerobe zuiveringsinstallatie (biologische zuivering door bacteriën) van het bedrijf is 25 jaar oud en hoogbelast. Bij onderhoud moet zelfs een deel van de papierproductie worden stilgelegd, of een hoger lozingsniveau geaccepteerd. Uitbreiden van de bestaande capaciteit is duur, vandaar de interesse van Industriewater Eerbeek voor moderne, kostenbesparende technieken. De experimentele reactor, ontwikkeld door het Friese bedrijf Paques, lijkt daaraan te voldoen maar was nog niet eerder in de praktijk uitgetest.

Circulaire economie

Voor Industriewater Eerbeek staat de kosteneffectiviteit en de grotere capaciteit van de nieuwe installatie voorop. De milieuwinst is het verdwijnen van de geuroverlast, omdat de nieuwe reactor volledig gesloten is. Maar directeur Hulshof kijkt ook verder dan zijn bedrijf: 'Wij produceren nu al gas uit afvalwater. Dat zouden veel meer bedrijven kunnen doen met hun eigen afvalwater. Nu doen ze dat nog niet omdat ze de installatie te duur vinden, en vaak ook te groot. Deze nieuwe reactor komt aan die bezwaren tegemoet. Dat is voor ons als bedrijf niet direct interessant, maar ik zie dat als onze bijdrage aan een circulaire economie in dit land.'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?