De Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden

GOAL & TARGET
De Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden helpt initiatiefnemers en gemeenten om een goede balans te krijgen tussen de ruimte voor het zonneveld en de ruimtelijke kwaliteit en andere elementen.
De Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden
solution

De ambitie is om in 2023 20% van onze energie hernieuwbaar op te wekken. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. De Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden helpt initiatiefnemers en gemeenten om een goede balans te krijgen tussen de ruimte voor het zonneveld en de ruimtelijke kwaliteit en andere elementen, zoals natuur.

Omdat we zuinig en zorgvuldig om willen gaan met de ruimte in Overijssel, stimuleren we de toepassing van zonnepanelen op en aan gebouwen, in bestaand bebouwd gebied en op bestaande bouwvlakken. Op korte termijn is dit echter - vanwege de technische en fiscale beperkingen - niet voldoende om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarom bieden we ook in de Groene Omgeving ruimte voor de aanleg van zelfstandige opstellingen van zonnepanelen, de zogenaamde ‘zonnevelden’.

Goede balans

De Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden helpt initiatiefnemers en gemeenten om – samen met omwonenden en andere belanghebbenden – tot een acceptabel ontwerp te komen. Het is de bedoeling om een goede balans te krijgen tussen de ruimte voor het zonneveld en de bijdrage van het zonneveld aan ruimtelijke kwaliteit en andere investeringen die wenselijk zijn in de omgeving van het project. Denk daarbij aan een bijdrage aan natuur, waterhuishouding en recreatie.

Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?